Odejít od stavební spořitelny se může prodražit

22. 7. 2015 – 9:28 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Odejít od stavební spořitelny se může prodražit
Vypovězení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté vázací lhůty se může prodražit. O naspořené peníze a výhodné úroky z vkladů sice nepřijdete, ale nebude vám vyplacena státní podpora. Stavební spořitelna vám navíc za předčasný výběr vkladů n | zdroj: NašePeníze.cz

Stavební spořitelny pokračují ve výpovědích starších smluv. Kdy a za jakých podmínek ale můžete stavební spořitelnu opustit vy? Nemusí to být vždy snadné a levné. Pokud potřebujete peníze ještě před koncem šestileté vázací lhůty, tak si nejen připlatíte, ale přijdete i o státní podporu. Když už smlouvu vypovíte a vše zaplatíte, peníze nemusí přijít ve stanovené lhůtě.

Před uplynutím zákonné lhůty si připlatíte

Vypovězení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté vázací lhůty se může prodražit. O naspořené peníze a „výhodné“ úroky z vkladů sice nepřijdete, ale nebude vám vyplacena státní podpora. Stavební spořitelna vám navíc za předčasný výběr vkladů naúčtuje mastný poplatek.  

Českomoravská stavební spořitelna (Liška, ČMSS) si účtuje za výpověď bez souvisejícího meziúvěru 0,5 procenta z cílové částky, minimálně však 2 000 korun. Ještě do konce června letošního roku byla přitom výše minimální poplatku o tisíc korun nižší.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) si podle sazebníku účtuje jedno procento z cílové částky za: „Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 včetně nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 včetně v době do 5 let od uzavření smlouvy nebo posledního nakládání s naspořenou částkou).“

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) rozlišuje poplatek podle zůstatku na účtě klienta. Je-li zůstatek před uplynutím vázací doby nižší nebo stejný jako sjednaná cílová částka, zaplatí klient jedno procento z cílové částky, minimálně však 500 korun. Pokud klient přespoří a chce vypovědět smlouvu do šesti let od uzavření, zaplatí podle sazebníku: „1,00 % z cílové částky, min. 500 Kč,  4,00 % z rozdílu mezi zůstatkem na účtu klienta zaokrouhleného na celé tisíce korun českých nahoru a sjednanou cílovou částkou, 1,00 % z navýšení cílové částky realizovaného bankou.“

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka, SSČS)  umožňuje klientům vypovědět smlouvu kdykoliv a bez udání důvodů, pokud ještě nebyla uzavřena úvěrová smlouva. Za ukončení smlouvy před uplynutím zákonné lhůty si Buřinka účtuje 0,5 procenta z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013 a jedno procento z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 6. 2013. 

U Wüstenrot - stavební spořitelny můžete vypovědět smlouvu také kdykoliv bez udání důvodů, v případě, že nemáte zřízen související úvěr. Do šesti let od uzavření smlouvy o stavebním spoření vám ale naúčtuje poplatek za odchod ve výši 0,9 procenta z cílové částky.

Uplynulo šest let a úvěr nepotřebujete?

Stavební spoření si spousta lidí pořizuje, pokud si chce ukládat peníze s minimálním rizikem, a to i za cenu nízkých výnosů. Už od začátku přitom většina lidí nemá vůbec v úmyslu vzít si úvěr ze stavebního spoření. Po šesti letech proto smlouvu vypoví a inkasuje naspořené zúročené peníze společně se státní podporou. Bez souvisejícího úvěru může klient smlouvu po šesti letech vypovědět kdykoliv.

Stavební spořitelny výpověď po uplynutí šestileté vázací lhůty akceptují a účastníkovi nebrání odejít. Výpovědní lhůta činí tři měsíce začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Klient může požádat o zkrácení výpovědní lhůty. RSTS kratší výpověď umožňuje pouze v odůvodněných případech. RSTS má právo určit termín výpovědi a za zkrácenou výpověď si poplatek neúčtuje.

Liška kratší výpovědní lhůtu ve svých Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) také umožňuje zdarma, ale pouze v některých případech: „Na základě písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna v odůvodněných případech, zejména pokud účastník uzavírá následnou smlouvu o stavebním spoření,výpovědní lhůtu zkrátit. V takovém případě přísluší stavební spořitelně určit termín,ke kterému bude smluvní vztah ukončen.“

Modrá pyramida si tuto službu zpoplatňuje jedním procentem z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření.

Wüstenrot ani Buřinka zkrácenou výpovědní lhůtu ve svých VOP neupravují.

-Jana Zámečníková | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.7.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,730 24,830
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články