Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) - adresář a kontakty

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Potřebujete informace z Vaší správy sociálního zabezpečení? Najděte si v našem adresáři vaší nejbližší pobočku.

Foto: sxc

Foto: sxc , zdroj: NašePeníze.cz

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na informační kancelář a call centrum ústředí ČSSZ,  žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ)

 

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)  Kontakt:

 

Ústředí ČSSZ

Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Telefonní ústředna: +420 257 061 111

Call centrum: +420 257 062 860

Fax: +420 257 063 360

Číslo účtu: 10006 – 127001/0710, ČNB, pobočka Praha

IČ: 00006963

Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz

 

Tagy: Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ adresář kontakty