Organizace musí doplatit na pojistném víc než sto milionů korun

2. 5. 2008 – 3:33 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Organizace musí doplatit na pojistném víc než sto milionů korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

167 229 kontrol plnění povinností organizací provedla v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. To je o 3 374 kontrol víc než v roce 2006, tehdy uskutečnila 163 855 kontrol. Na jejich základě vystavila 5 702 platebních výměrů na celkem 108 milionů 236 tisíc korun.

Vláda ČR projedná návrh na plán snižování administrativní zátěže podnikatelů V roce 2007 vzniklo nejvíce akciových společností v historii ČR Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z víc než 108 milionů tvoří 85 milionů 240 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 22 milionů 996 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2007 uskutečnilo Praze – celkem 29 957. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 294 platebních výměrů na celkovou částku 56 milionů 329 tisíc korun, z toho 42 milionů 656 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 13 milionů 673 tisíc korun pak penále. Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 066 pokut v celkové výši 3 737 900 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. Nejvíc pokut dostaly zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji – celkem jich bylo 374 v celkové výši 932 600 korun. Celkem bylo zkontrolováno 924 organizací a 6 751 malých organizací. Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 492 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 582 bylo v nemocenském pojištění a 2 910 v důchodovém pojištění. Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2007 celkem 799 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 141 320 kontrol bylo plánovaných, dalších 25 909 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2007 zkontrolovala víc než 63 % všech organizací a malých organizací. Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit. Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační. V roce 2007 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili: v nemocenském pojištění – kontrolované subjekty chybovaly při stanovení, výpočtu a výplatě dávek nemocenského pojištění zaměstnancům, při placení pojistného – organizace a malé organizace chybně stanovily vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, v důchodovém pojištění – organizace chybovaly při vedení a vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), při aplikaci práva EU – organizace chybovaly při vysílání pracovníků, kdy řešily určování příslušnosti k právním předpisům ČR či jiného členského státu a při vystavování příslušných E formulářů. K 31. prosinci 2007 evidovala ČSSZ celkem 29 833 organizací s víc než 25 zaměstnanci, v nichž pracovalo celkem 3 173 503 pojištěnců a 234 443 malých organizací, které zaměstnávaly 988 148 lidí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články