Ošetřovné: Kdo má nárok na peníze za péči o nemocné?

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Pečujete o nemocné dítě, neprohlupte a zažádejte si o ošetřovné. Je to totiž jedna z dávek nemocenského pojištění, na kterou přispívá každý zaměstnanec v sociálním pojištění. Z nemocenského pojištění se pak poskytují čtyři druhy peněžitých dávek: nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, a ošetřovné.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Foto:SXC

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Foto:SXC,zdroj: NašePeníze.cz

Kdy máte na ošetřovné nárok?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který se stará o nemocné dítě. Kromě toho o něj může žádat, i když ošetřuje nemocného člena domácnosti (například babičku), nebo pečuje o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama onemocněla.

Od kdy dostanete ošetřovné?

Ošetřovné se proplácí už od prvního dne nemoci člena domácnosti. Pokud jste osamělý rodič a máte v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, můžete čerpat ošetřovné 16 dní, v ostatních případech se proplácí 9 dní.

Pokud se osoba, o níž se staráte, uzdraví a třeba jen po jednom dni znovu onemocní, můžete znovu ošetřovné čerpat celých 9 nebo 16 dní. 

Jak vysoké je ošetřovné?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak uplatňovat nárok na ošetřovné?

Nárok na tuto dávku se uplatňuje pomocí tiskopisu "Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)", který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. V případě, že žádáte o ošetřovné za dítě do 10 let z důvodů uzavření výchovného zařízení (školy) dostanete tento formulář právě z výchovného zařízení či školy, do které dítě chodí.

První díl formuláře zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, druhý díl a potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče) jsou pak důležité pro samotnou výplatu dávky. I tyto tiskopisy zaměstnanec neprodleně předává svému zaměstnavateli.

Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval člena domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem "Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)".

Tagy: peníze příspěvek ošetřovné nemocné dítě