OSSZ: Informace o hromadném zpožďování ve výplatě dávek nemocenského pojištění vylučujeme

19. 3. 2009 – 9:08 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

OSSZ: Informace o hromadném zpožďování ve výplatě dávek nemocenského pojištění vylučujeme
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Některá média přinesla informace o tom, že ČSSZ vyplácí s velkým zpožděním dávky nemocenského pojištění, zejména dávky peněžité pomoci v mateřství. Tyto informace, které se týkají hromadného velkého zpožďování ve výplatě dávek nemocenského pojištění však OSSZ odmítá.- OSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 je třeba podat do 30. dubna 2009

Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a žádosti pojištěnců v dlouhodobé pracovní neschopnosti zpracovávají podle zprávy pracoviště ČSSZ přednostně, protože se v některých případech může jednat o jediný příjem těchto žadatelů. \"Pracovníci ČSSZ vynakládají maximální úsilí, aby žádosti o dávky byly vyřízeny včas. Přitom zákonná lhůta pro výplatu dávek je 30 dnů od převzetí dokumentace, která splňuje všechny zákonné náležitosti.\" Uvádí tisková zpráva OSSZ.

Způsob vyřízení žádosti o dávku nemocenského pojištění je zejména pro organizace s více jak 25 zaměstnanci zcela nový. Dokumenty žadatele o dávku nemocenského pojištění předává zaměstnavatel příslušné OSSZ. Zaměstnanec uplatňuje žádost o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. \"Nároky na zpracování žádosti o dávku nemocenského pojištění se tak podle nové právní úpravy několikanásobně zvýšili\" brání se OSSZ.

OSSZ také uvádí: \"Programy pro provádění nového zákona o nemocenském jsou originálním dílem, které respektuje a vychází ze zákonných předpisů. Programy byly otestované a jsou funkční. Jejich provoz sledujeme a vyhodnocujeme. Na základě provozních poznatků a zkušeností provoz průběžně optimalizujeme. Jedná se o optimalizaci odpovídající zavádění jakéhokoliv nového systému do ostrého provozu, např. řešení doby odezev, přizpůsobení uživateli, apod. Ta ale neohrozila vyplácení dávek nemocenského pojištění.\"

Po více jak padesáti letech zažitého postupu dochází k zásadním systémovým změnám v uplatňování žádostí o výplatu dávek nemocenského pojištění:

Nové povinnosti vyplývají pro zaměstnavatele a ošetřující lékaře.

Například zaměstnavatel má mimo jiné povinnost přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky nemocenského pojištění včetně dalších podkladů, doplnit na přílohu k žádosti údajepotřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu, a neprodleně je předávat OSSZ příslušné k výplatě dávek.

Od 1. 1. 2009 vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušné OSSZ. Dávky nemocenského pojištění se vyplácí od obdržení nezbytných, řádně vyplněných, dokumentů pro výpočet dávky nemocenského pojištění.

Výplatu dávek nemocenského pojištění do 31. 12. 2008 zaměstnancům organizací s více než 25 zaměstnanci zajišťovali jejich zaměstnavatelé přímo. Ti přijímali žádosti o dávky nemocenského pojištění, posuzovali splnění podmínek pro nárok na dávky a dávky vypláceli zaměstnancům ve sta­novených termínech (v nejbližším výplatním termínu spolu se mzdou, platem). Ostatním zaměstnancům a OSVČ dávky vyplácely příslušné správy sociálního zabezpečení.


Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články