OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled do 30. července

27. 7. 2007 – 20:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled do 30. července
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2007 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 (Přehled). Pokud OSVČ daňové přiznání za rok 2006 zpracovával daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná to doložila u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (což je povinností OSVČ), termínem pro podání Přehledu je pondělí 30. července 2007.

Ty OSVČ, které nebyly povinny zpracovávat daňové přiznání, musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 do úterý 31. července 2007. Případný doplatek pojistného na důchodové pojištění pak všechny OSVČ musí zaplatit do osmi dnů od podání Přehledu. Pro všechny ostatní OSVČ (s výjimkou těch, kterým finanční úřad prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání) byl termín pro odevzdání Přehledu 30. duben 2007. Do té doby obdržela všechna pracoviště ČSSZ celkem 763 498 Přehledů. V praxi to znamená, že první termín podání Přehledu, závazný pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, využilo 84 % OSVČ. Pokud OSVČ Přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ/PSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč. Případně může OSSZ stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného však nezbavuje OSVČ povinnosti podat Přehled. V případě, že OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší částce, je povinna platit penále. To je 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, v kterém dluh na pojistném trvá. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná OSSZ povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení mohou úřady vymáhat až 10 let. Důležité informace pro OSVČ přináší publikace „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2007“. Nedávno ji vůbec poprvé vydala ČSSZ v nákladu 100 000 ks. Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a i na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/…info_mat.asp. Ke 30. červnu 2007 ČSSZ evidovala 913 604 OSVČ vykonávajících činnost. Z toho si 718 568 OSVČ platilo povinné zálohy na pojistné na důchodové pojištění, což v praxi znamená, že si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávaly. 217 087 OSVČ si platilo pojistné na nemocenské pojištění – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články