Parkanová nařídila otevřenou soutěž na pořízení telekomunikačních služeb v hodnotě 800 mil

12. 6. 2007 – 9:21 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Parkanová nařídila otevřenou soutěž na pořízení telekomunikačních služeb v hodnotě 800 mil
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová změnila způsob zadání zakázky na pořízení telekomunikačních služeb v celkové hodnotě 800 mil. Kč z důvodu netransparentního postupu v zadávacím procesu.

Nařídila, aby zakázka byla zadána formou otevřeného zadávacího řízení. Zároveň uložila Odboru interního auditu Ministerstva obrany (MO), aby dosavadní zadávací proces přezkoumal. Konkrétně se jedná o zakázku na Poskytnutí služeb elektronických komunikací resortu MO v období 2007 až 2011 v plánovaném objemu do 800 miliónů Kč. Zakázka zahrnuje hlasové služby veřejné telefonní sítě, služby pronájmu analogových i digitálních okruhů, služby datových sítí včetně internetu a služby pronájmu optických vláken. Zadávací proces u této zakázky začal před nástupem ministryně obrany do funkce a vyvrcholil v květnu tohoto roku, kdy byla ministryni obrany předložena ke schválení rámcová smlouva na dodávky elektronických komunikací s vybranými uchazeči v období od roku 2007 do 2011. Ministryně obrany odmítla navržené řešení přijmout. Zadávací proces proběhl na základě výjimky ze zákona o veřejných zakázkách s odůvodněním, že se jedná o ochranu základních bezpečnostních zájmů státu (§18, odst. 1, písm. b) zákona 137/2006 Sb). Z předložené dokumentace nevyplýval způsob výběru uchazečů a ani zda existovaly důvody pro vynětí zakázky z působnosti zákona o veřejných zakázkách. Z těchto důvodů ministryně obrany uložila Odboru interního auditu MO, aby provedl audit zadávacího procesu a doložil výsledky do konce června tohoto roku. Cílem auditu je zjistit důvody zvoleného postupu a případné pochybení pracovníků resortu, kteří byli za přípravu zakázky odpovědní. Ministryně obrany Vlasta Parkanová k tomu uvedla: „V resortu se rozšířilo zadávání zakázek mimo standardní režim zákona o veřejných zakázkách, protože je to pohodlné. Rozhodně to ale není transparentní a výhodné pro stát. Nejlepším nástrojem pro dosažení nejnižší ceny a vysoké kvality je otevřené zadávací řízení.“ Ministryně obrany rozhodla, že zakázka bude zadána znovu, a to formou otevřeného zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Aby byly telekomunikační služby zajištěny do doby ukončení soutěže, bude původně navržená rámcová smlouva na dodávky elektronických komunikací s vybranými uchazeči podepsána, ale s omezenou platností pouze na jeden rok. „I jiné resorty si pořizují telekomunikační služby. Pro armádu je kvalitní spojení nezbytné, to však platí i pro mnoho jiných institucí veřejné správy. Nelze paušálně volit cestu mimo režim zákona o veřejných zakázkách, pokud je možné postupovat cestou otevřené soutěže. Jsem přesvědčena, že v tomto případě to možné je,“ prohlásila Vlasta Parkanová.

Kurzy

Kurzovní lístek: 31.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,470 23,610
USD 21,590 21,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články