Pasivní příjem vám státní důchod nezvýší

5. 7. 2017 – 9:37 | Penze | red | Diskuze:

Pasivní příjem vám státní důchod nezvýší
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Příjmy z kapitálového majetku, z prodeje nemovitých či movitých věcí nebo příjmy z nájmu nemají vliv na výpočet státního důchodu, i když byla z těchto příjmů zaplacena daň z příjmu fyzických osob a tyto příjmy byly uvedeny v daňovém přiznání.

Výši státních důchodů ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ostatní příjmy, i když z nich byla zaplacena daň z příjmu fyzických osob, nemají na výpočet státního starobního, invalidního, vdovského nebo sirotčího důchodu vliv.

Při nesplnění zákonných podmínek pro daňové osvobození přitom podléhají pasivní příjmy dani z příjmu fyzických osob, ale platbě sociálního pojištění nikoliv. V praxi tak mají někteří občané vysoké příjmy, ale do výpočtové formule důchodu tyto příjmy vstupovat nebudou.

Pro lidi s vyššími pasivními příjmy je vhodné mít vlastní komerční produkty k zajištění na důchod, protože budou mít starobní důchod nižší než by očekávali vzhledem ke svým zdanitelným příjmům.

Praktický příklad

Pan Králík má hrubou měsíční mzdu 26 000 Kč. V letošním roce prodal nemovitost, kterou obdržel darem od svého otce. Protože nedodržel pan Králík časový test, tak musel příjem z prodeje nemovitosti zdanit. Pan Králík se mylně domnívá, že tento vysoký příjem mu zvýší státní důchod, když z prodeje platí daň z příjmu. Do vyměřovacího základu za rok 2017 vstoupí pouze hrubá mzda ze zaměstnání.

Pouze pasivní příjem a důchod

Pro přiznání státního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Když není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být státní důchod přiznán. Potřebnou dobu pojištění je nutné splnit pro přiznání starobního důchodu i invalidního důchodu. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let.

U invalidního důchodu se potřebná doba pojištění liší dle věku. Např. lidé starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let nesplňující podmínku 5 let v posledních 10 letech splní potřebnou dobu pojištění, když získají dobu pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Do doby pojištění se přitom počítají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Praktický příklad

Paní Novotná žije již několik let pouze z pasivních příjmů z kapitálového majetku. Protože nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek pro zápočet těchto let jako náhradní doby pojištění, tak se jí toto období nepočítá do doby pojištění pro přiznání státního důchodu.

Paní Novotná bude odcházet do starobního důchodu po roce 2018, kdy bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Paní Novotná si dostatečně spoří do vlastních finančních produktů a bude mít v důchodovém věku vlastní finanční polštář. Z finančního hlediska by však rozhodně byla škoda nemít kvůli např. dvěma rokům vůbec státní důchod. Proto si paní Novotná v minulosti podala přihlášku na místně příslušné OSSZ k dobrovolnému důchodovému pojištění

- Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články