Penzisté s vysokými příjmy zaplatí vyšší daně

14. 1. 2015 – 0:21 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Penzisté s vysokými příjmy zaplatí vyšší daně
Penzisté s nadstandardními příjmy v roce 2015 budou na rozdíl od situace za rok 2014 danit celý důchod. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Desetitisíce penzistů v důchodu pracuje nebo podniká. Občané mající v penzi vysoké příjmy budou za rok 2015 danit celý důchod. Při stejném příjmu jejich zdanění za rok 2015 oproti roku 2014 stoupne. Situace se vrací k legislativní úpravě platné v letech 2011 a 2012.

V řádném důchodovém věku je možné pracovat nebo podnikat bez jakéhokoliv omezení. Nejsou žádné limity, kolik si může starobní důchod ke svému důchodu vydělat. Mnoho občanů v důchodovém věku tedy pobírá současně penzi a mzdu nebo má současně důchod a zisk z podnikání. Penzisté s nadstandardními příjmy v roce 2015 budou na rozdíl od situace za rok 2014 danit celý důchod.

Daňové osvobození pro výplatu důchodu

Ze státního důchodu se nikdy neplatí zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Od daně z příjmu fyzických osob je za rok 2015 daňově osvobozen roční důchod v souhrnné výši 331 200 Kč (36násobek minimální mzdy 9 200 Kč platné k 1. lednu 2015). Naprostá většina penzí je tedy od daně z příjmu fyzických osob osvobozena, neboť měsíční důchod v roce 2015 nad 27 600 Kč (331 200 Kč : 12 měsíců) pobírá velmi málo penzistů.

Kdy nelze daňové osvobození využít?

V případě že součet příjmů výdělečně činného penzisty v roce 2015 podle § 6 zákona o dani z příjmu (ze závislé činnosti) a dílčích základů daně podle § 7 zákona o dani z příjmu (ze samostatné výdělečné činnosti) a § 9 zákona o dani z příjmu (z pronájmu) přesáhne částku 840 tisíc Kč, tak je nutné zdanit celý důchod. Daňové osvobození se v takovém případě u vyplácených státních důchodů nemůže uplatnit, přestože bude státní důchod do limitu.

V letech 2013 a 2014 se celý důchod nezdaňoval ani v případě, že příjem výdělečného penzisty překročil stanovený zákonný limit. Stejná situace měla být i pro rok 2015, avšak z důvodu zpětného zavedení základní slevy na dani z příjmu ve výši 24 840 Kč pro výdělečně činné důchodce bude nutné při překročení limitu za rok 2015 zdanit celý důchod. Legislativní úprava pro rok 2015 je v tomto ohledu shodná se situací za roky 2011 a 2012.

Praktický příklad

Pan Zelený pobírá v roce 2015 měsíční důchod ve výši 13 980 Kč. Pan Zelený podniká i po dosažení řádného důchodového věku. Za rok 2015 bude mít pan Zelený příjem z podnikání ve výši 1 945 200 Kč a výdaje 1 000 000 Kč. Pan Zelený vede daňovou evidenci. Kolik zaplatí pan Zelený na dani z příjmu fyzických osob za rok 2015?

  • Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu fyzických osob) činí za rok 2015 částku 945 200 Kč (1 945 200 Kč – 1 000 000 Kč).
  • Vyplacený roční důchod za celý rok 2015 u pana Zeleného je 167 760 Kč (12 měsíců x 13 980 Kč).
  • Zaokrouhlený souhrnný základ daně (na celá sta dolů) je tedy 1 112 900 Kč (945 200 Kč + 167 760 Kč, zaokrouhleno na sta dolů).
  • Daň z příjmu fyzických osob za rok 2015 činí 142 095 Kč (1 112 900 Kč x 15 %) – 24 840 Kč).

Pan Zelený zaplatí na základě daňového přiznání za rok 2015 podaného např. v březnu 2016 na dani z příjmu fyzických osob 142 095 Kč, což je cca o 25 tisíc Kč více než za rok 2014 při stejném hrubém zisku. Důvodem je skutečnost, že při překročení limitu se za rok 2015 daní celý důchod.

V „Přehledech o příjmech a výdajích za rok 2015“ podávaných na místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně však bude pan Zelený uvádět pouze příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění i zdravotní pojištění za rok 2015 se vypočítá z hrubého zisku ve výši 945 200 Kč. Ze státního důchodu se sociální ani zdravotní pojištění neplatí. Pro placení sociálního a zdravotního pojištění se pro pana Zeleného nic nemění. Situace za rok 2015 je shodná se situací za rok 2014.

-Petr Gola | Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,460 24,540
USD 22,920 23,040
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články