Penzistům rostou ceny za nákup pomaleji, než pracujícím lidem

6. 11. 2018 – 8:54 | Penze | red | Diskuze:

Penzistům rostou ceny za nákup pomaleji, než pracujícím lidem
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Český statistický úřad (ČSÚ) měří inflaci nejen pro průměrnou domácnost, ale také pro specifické skupiny obyvatel. Jednou z nich jsou penzisté. Jak dopadá inflace na důchodce?

Inflace, čili zvyšování cenové hladiny, dopadá odlišně nejen na každou skupinu obyvatel, ale na každého jednotlivce či domácnost. Příčinou je odlišnost struktury spotřeby od univerzálního průměrného spotřebního koše. Některé skupiny obyvatel jsou natolik významné, že pro ně statistický úřad měří inflaci i samostatně. A jednou z těchto skupiny jsou penzisté.

Spotřební koš penzistů je poměrně zásadně odlišný od spotřebního koše průměrné domácnosti v České republice. To je dáno životním cyklem, kdy penzisté již (zpravidla) nevychovávají děti, nevydávají (tak vysoké) prostředky na vzdělávání, ale naopak zaplatí (mnohem) více na zdravotní péči. Zároveň v menším rozpočtu tvoří větší váhu potraviny.

Tabulka 1:  Vybrané položky spotřebního koše

Položka Penzisté Průměrná domácnost
ÚHRN 1000,000000 1000,000000
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 235,036438 177,627679
Potraviny 215,234581 160,326214
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100,528563 92,144617
Alkoholické nápoje 57,811593 41,271880
Tabák 42,716970 50,872737
ODÍVÁNÍ A OBUV 25,318674 41,451348
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 234,225109 257,169343
Nájemné z bytu 42,531550 33,660201
Běžná údržba a drobné opravy bytu 11,173246 9,371891
Ostatní služby související s bydlením 25,728292 20,156678
Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva 154,792021 90,123237
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 61,762372 58,098899
ZDRAVÍ 40,903386 24,540525
DOPRAVA 69,022319 101,737021
POŠTY A TELEKOMUNIKACE 29,686115 28,849455
REKREACE  A KULTURA 84,704108 86,270565
VZDĚLÁVÁNÍ 0,410833 5,742462
STRAVOVÁNÍ  A UBYTOVÁNÍ 32,705647 59,129828
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 85,696436 67,238258

Zdroj: Český statistický úřad

Výsledkem odlišnosti je, že v září 2018 stouply ceny penzistů oproti průměru roku 2015 o 4,8 %, zatímco ceny průměrné domácnosti o 5,6 %. Penzisté se tak ve vztahu k inflaci v posledních letech mají lépe než ostatní domácnosti. Nebylo tomu tak ale vždy.

Index spotřebitelských cen důchodců bývá vyšší zejména v období s obecně vyšší mírou inflace. Tak tomu bylo do roku 2013. Následně se karta obrátila a penzisté na inflaci začali vydělávat. Proč? Protože valorizace penzí se odvíjí od průměrné míry inflace všech domácností, nikoli penzistů. A protože na penzisty v průměru inflace dopadla méně, jejich reálný příjem se zvýšil.

Tabulka 2: Porovnání míry inflace domácností penzistů a domácností celkem

  Penzisté Domácnosti celkem
2017 2,2% 2,5%
2016 0,6% 0,7%
2015 0,1% 0,3%
2014 -0,1% 0,4%
2013 2,0% 1,4%
2012 4,6% 3,3%
2011 3,0% 1,9%
2010 2,1% 1,5%
2009 1,5% 1,0%

Zdroj: Český statistický úřad

Spotřební koš zahrnuje průměrně nakupované položky domácnostmi. Jedna významná položka v něm ale zahrnuta není – nemovitosti. Jejich nákup domácnostmi není považován za „spotřebu“, a tudíž ani nejsou ve „spotřebním koši“. Na druhou stranu nemovitosti představují zejména v Česku, kde lidé až chorobně tíhnou k vlastnickému bydlení, jeden z nejvýznamnějších výdajů domácností.

-Petr Zámečník | Více na Investujeme.cz
Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články