Plán: Společná zemědělská politka v evropské unii

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Poslanci Evropského parlamentu schválili zprávu, ve které zdůrazňují, že Evropská komise by měla u rozhodnutí týkajících se společné zemědělské politiky (SZP) brát více na vědomí problémy nových členských států.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Parlament se domnívá, že přestože byla integrace deseti nových členů do společného trhu zemědělských produktů jako taková úspěšná, nízká úroveň přímých dotací vytváří nerovné podmínky soutěže vzhledem k původní patnáctce. Schválený podnět zdůrazňuje, že nové země, které se staly členy EU v roce 2004, měly zatím z rozšíření v oblasti zemědělství a potravinářství pouze částečný prospěch. Na druhou stranu ale musely vynaložit nemalé úsilí a prostředky při zavádění administrativních a zdravotních pravidel SZP, vyrovnat se růstem nákladů na výrobu, omezeným rozsahem programu SAPARD (pomoc pro kandidátské země v oblasti zemědělství), značnými obtížemi při uskutečňování programů pro rozvoj venkova a zastavením nebo poklesem produkce v některých sektorech následkem nedostatečnosti přidělených prostředků. Poslanci proto žádají Komisi, aby „si uvědomila problémy, kterým jsou vystaveny nové členské státy a navrhla vhodná řešení bez toho, aby se odchýlila od pravidel řídících aplikaci SZP“.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy