Plán: Společná zemědělská politka v evropské unii

11. 4. 2007 – 9:33 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Plán: Společná zemědělská politka v evropské unii
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Poslanci Evropského parlamentu schválili zprávu, ve které zdůrazňují, že Evropská komise by měla u rozhodnutí týkajících se společné zemědělské politiky (SZP) brát více na vědomí problémy nových členských států.

Parlament se domnívá, že přestože byla integrace deseti nových členů do společného trhu zemědělských produktů jako taková úspěšná, nízká úroveň přímých dotací vytváří nerovné podmínky soutěže vzhledem k původní patnáctce. Schválený podnět zdůrazňuje, že nové země, které se staly členy EU v roce 2004, měly zatím z rozšíření v oblasti zemědělství a potravinářství pouze částečný prospěch. Na druhou stranu ale musely vynaložit nemalé úsilí a prostředky při zavádění administrativních a zdravotních pravidel SZP, vyrovnat se růstem nákladů na výrobu, omezeným rozsahem programu SAPARD (pomoc pro kandidátské země v oblasti zemědělství), značnými obtížemi při uskutečňování programů pro rozvoj venkova a zastavením nebo poklesem produkce v některých sektorech následkem nedostatečnosti přidělených prostředků. Poslanci proto žádají Komisi, aby „si uvědomila problémy, kterým jsou vystaveny nové členské státy a navrhla vhodná řešení bez toho, aby se odchýlila od pravidel řídících aplikaci SZP“.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 23,160 23,340
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články