Plošná výplata dávek poukázkami v Litvínově byla nezákonná

3. 8. 2009 – 8:39 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Plošná výplata dávek poukázkami v Litvínově byla nezákonná
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Zástupkyně ochránce Jitka Seitlová ukončila šetření s konstatováním, že Městský úřad Litvínov se dopustil řady pochybení a především nezákonného postupu, když začal plošně vyplácet dávky pomoci v hmotné nouzi formou poukázek všem osobám dlouhodobě vedeným v evidenci úřadu práce. Zákon tuto formu výplaty dávek umožňuje, ale sice výlučně až na základě individuálního posouzení příjemce v případech, kdy je zřejmé, že příjemce dávku nevyužívá k účelu, k jakému je vyplácena.


Doklad o individuálním posouzení a informace o změně formy výplaty dávky z peněžní na poukázky musí být obsažena ve spisové dokumentaci každého příjemce dávky. V případě Litvínova tak tomu nebylo.

Zástupkyně ochránce rovněž poukázala na skutečnost, že i samotné kritérium pro výplatu dávek v poukázkách spočívající v délce doby evidence na úřadu práce, které Litvínov zvolil, je nezákonné.

Chyby kterých se město dopustilo:
  • Plošné rozhodnutí o změně způsobu výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi
  • Nezákonné stanovení uplynutí podpůrčí doby pro poskytování podpory v nezaměstnanosti jako kritéria pro výplatu dávky poukázkami
  • Paušální stanovení kombinované formy 70 % poukázkami a 30 % penězi bez individuálního posouzení potřeb jednotlivých příjemců
  • Nedodržení zásad správního řízení, kdy úřad nevydal příjemcům odpovídající písemné oznámení o změně způsobu výplaty dávky a zejména je nepoučil o opravných prostředcích.
    Město Litvínov kritiku v červnu 2008 odmítlo, přestože závěry zástupkyně ochránce potvrdilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své zprávě z místního šetření.

Zástupkyně ochránce lidských práv v následně vydaném závěrečném stanovisku navrhla konkrétní kroky k nápravě nezákonného stavu. Především požádala o zastavení plošné výplaty dávek formou poukázek a individuální posouzení jednotlivých případů s ohledem na to, zda existují individuálně vymezené důvody pro změnu způsobu výplaty dávek.

V lednu 2009 byla zástupkyně ochránce nucena znovu vyzvat MěÚ Litvínov k provedení opatření k nápravě a teprve poté došlo ke změně. Zástupkyně ochránce byla informována, že došlo k zastavení výplaty dávek v poukázkách klientům, jejichž spisy si v rámci šetření vyžádala, a že došlo k doplnění individuálně vymezených důvodů pro změnu způsobu výplaty dávky v ostatních případech. Získala také informaci, že celý projekt \"Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraj\" byl ukončen. Podle sdělení vedoucí sociálního odboru MěÚ Litvínov jsou dávky pomoci v hmotné nouzi dále vypláceny v poukázkách pouze na základě individuálního posouzení. Nezákonný postup Litvínova byl tedy napraven až po žádostech a výzvách zástupkyně ochránce v lednu 2009.


Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články