Podnikání od listopadu 2009: Daně plaťe dříve, bankovní převody zrychlí

30. 10. 2009 – 20:01 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikání od listopadu 2009: Daně plaťe dříve, bankovní převody zrychlí
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Za den platby daně bude nově od 1. listopadu 2009 považován den, kdy je odpovídající částka připsána na účet banky příslušného správce daně. Doposud se za termín platby pokládá den, kdy peníze odešly z účtu plátce.


Vyplývá to z novely zákona o správě daní a poplatků, která je důsledkem zcela nového zákona o platebním styku. Tento zákon je implementací směrnici EU o platebních službách na vnitřním trhu a účinnosti nabývá právě 1. listopadu. Zmíněná „harmonizační“ direktiva má napomoci i hladkému vstupu dalších zemí do eurozóny.

„Došlo tak k narovnání režimu mezi platbou z korunového účtu vedeného v ČR a z účtu vedeného v zahraniční měně nebo v zahraničí, u kterých je již nyní za den platby považován den připsání,“ poznamenává analytik Hospodářské komory České republiky Jiří Vondrák.

Doposud bylo dostačující, aby například příkaz k úhradě DPH byl proveden až v poslední den splatnosti daně - tedy 25. dne měsíce následujícího po příslušném zdaňovacím období. Po nabytí účinnosti zákona bude muset být platba do 25. dne měsíce převedena na účet příjemce.

Podnikatelům sice hrozí za pozdní platby penále, ale stále budou mít možnost zaplatit i „na poslední chvíli“. A to tak, že peníze přinesou v hotovosti na pokladnu finančního úřadu (limit pro jeden den je ale půl milionu korun) nebo využijí služby expresní platby. Poplatek je však mnohonásobně dražší než u běžného platebního příkazu. Navíc uzávěrka pro takové odeslání peněz bývá už dopoledne.

Zmíněná novinka začne platit také pro platby sociálního a zdravotního pojištění, ale až od 1. ledna 2010. Kromě toho dojde u zdravotního pojištění ke sjednocení lhůty splatnosti se lhůtou pro platbu pojistného na sociální zabezpečení. Splatnost těchto odvodů tedy bude od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Nikoliv v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd.

Plaťte dříve, stát vrátí později...

Zatímco poplatníci musejí nově platit daně dříve, opačně to neplatí: Právní úprava vracení případného přeplatku finančními úřady zůstala beze změny. V tomto případě se za den vrácení přeplatku stále považuje den, kdy došlo k jeho odepsání z účtu správce daně. „Nechápeme smysl této distorze, která straní finančním úřadům. Měli jsme za to, že tato novela má harmonizovat tyto nesrovnalosti. Věříme, že dojde k nápravě tohoto stavu,“ říká Jiří Vondrák.

Samotné lhůty pro podání daňových přiznání se nicméně nemění. Novinka se týká jen samotné platby daně.

Pozitivem na druhé straně je, že od listopadu se zároveň zkracují lhůty pro převod peněz. Banky je musí převést z účtu do dvou dnů místo dosavadních tří. Každá banka však jinak upravuje, do které hodiny ještě příkaz v den jeho podání vypořádá. Nicméně, pošlete-li někomu peníze v pondělí do určité hodiny, může si je v úterý vybrat. Třídenní limit, takzvaný princip d+2, který v Česku fungoval téměř 10 let, tak bude od 1. listopadu nahrazen algoritmem d+1.V rámci jedné banky si pak příjemce bude moci vybrat peníze dokonce ve stejný den, kdy byly odepsány z účtu plátce.

„Nový zákon o platebním styku je psán velmi těžkopádnou právní mluvou a to vinnou téměř doslovného přejímání interpretací ze směrnice, což může v budoucnu přivodit u některých ustanovení rozdílný způsob výkladu. V příštím roce bude určitě následovat novela, která tyto nesrovnalosti vyhladí,“ dodává Vondrák.

Co ještě mimo jiné přináší novela zákona o platebním styku

Nový zákon o platebním styku posílí ochranu klienta při ztrátě karty. Škodu nad 150 eur zaplatí banka. Tento limit ale platí pro každou transakci zvlášť. Pokud tedy zloděj cizí kartou platí po malých částkách, banky ve finále nemusejí nahrazovat nic, i když z konta postupně vysál desítky tisíc. Některé banky se proto rozhodly klientům vyjít vstříc nad rámec zákona a hradit jim celou škodu nad 150 eur. Nehledě na to, kolikrát zloděj platil. Pokud ale klient jednal nezodpovědně a nosil si v peněžence u karty i PIN nebo ho někomu jinému vyzradil, banka podle zákona škodu nemusí nahrazovat. Jestliže se ale klient stal obětí organizovaných gangů, které například kopírují karty a natáčejí si na kameru, jak klient zadává PIN, pak mu banka peníze nahradí. Zákon rovněž klientům ukládá ztrátu nahlásit co nejdříve.

Blokaci ztracené či ukradené karty musí banky od 1. listopadu klientům dělat zdarmo. Stejně jako v EU.

Nový zákon současně posiluje povinnost bank klienty informovat. Výpis z účtů, ze kterého se lidé dozvědí podrobnosti o všech transakcích a zůstatku na svém kontu, budou muset banky poskytovat zdarma jednou za měsíc.

Výrazně se zlepší postavení klienta, pokud by banka chtěla zdražit služby. Zákon finančním domům ukládá, aby o změnách obchodních podmínek informovaly nejméně dva měsíce dopředu. Týká se to například změn výše poplatků, nikoli úrokových sazeb nebo kurzů.

Co se týče převodu eurových plateb v rámci Evropské unie, tak doposud měly banky povinnost připsat platbu do pěti dnů, od neděle 1. listopadu to budou tři dny po přijetí platebního příkazu. Od roku 2012 ale tato výjimka pro eurové platby přestane platit a banky budou muset připsat peníze do dvou dnů, jako u plateb korunových.

Zákon umožní i vrácení autorizované platební transakce.

Výpovědní lhůta smlouvy o běžném účtu nesmí být delší než 1 měsíc, po ročním vedení účtu zrušení banka provede zdarma.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články