Podnikáte? S pomocí příručky ministerstva průmyslu a obchodu prorazíte do zahraničí

11. 4. 2007 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikáte? S pomocí příručky ministerstva průmyslu a obchodu prorazíte do zahraničí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Je obecně známou skutečností, že sektor služeb, ať už těch distribučních nebo podnikatelských, síťových odvětví či dokonce tzv. služeb veřejného ekonomického zájmu v sobě skrývá prakticky na všech světových trzích nepopiratelný růstový potenciál.

Tato informace je o to zajímavější, že ekonomové považují další rozvoj trhu se službami za nevyhnutelný a jejich přeshraniční obchodování za další motor ekonomiky mnoha zemí. Zejména nižší podíl služeb s vyšší přidanou hodnotou stále tvoří na trzích mezeru pro vstup nových firem do tohoto sektoru. Co se týče českého trhu se službami, je zde situace v podstatě obdobná. Trh se v tomto ohledu stále ještě vyvíjí a zdaleka není plně nasycen. I přes tuto skutečnost však působí na českém trhu dostatečné množství silných společností, pro které je český trh již teď příliš těsný, a pro které tak představuje přeshraniční poskytování služeb lákavou příležitost. Úspěšné přeshraniční poskytování služeb však, stejně jako obchodování se zbožím, vyžaduje vynaložení mnohem většího úsilí a znalostí potřebných k překonání nejrůznějších bariér. Některé bariéry jsou neodstranitelné a s jejich existencí tak lze bojovat pouze prostřednictvím dokonalé přípravy strategie a znalosti teritoria. Za účelem pomoci českým firmám v eliminaci jedné z bariér, a to bariéry „informační“, bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu zadáno zpracování příručky „Příležitosti pro podnikání na evropských trzích“. Cílem příručky bylo v první fázi zhodnotit možnost uplatnění českých firem v pěti vybraných evropských zemích, a to v Belgii, Estonsku, Švédsku, Velké Británii a Rakousku. Ve druhé fázi pak byly v příručce přehledně shromážděny veškeré potřebné informace a praktické rady tak, aby pro zájemce o tuto problematiku došlo ke zjednodušení komplikovaného vyhledávání informací v různých informačních zdrojích. Jak se tato vize povedla naplnit, můžete nyní posoudit sami. Tato přírucka je primárně určena české podnikatelské veřejnosti a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v peti vybraných zemích. Každý trh vykazuje urcitá specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace pri usazení. Prostrednictvím tohoto projektu vznikne pro ceské poskytovatele služeb návod, jak zjištená specifika prekonat, címž by melo také dojít k významnému usnadnení prekonávání bariér vstupu na trh a pusobení na nem. Cílové zeme (Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko) a v nich vybrané obory (Stavebnictví; Telekomunikace; Informacní technologie, Poradenské služby; Cestovní ruch; Opravy a údržba a Financní služby) byly do studie zarazeny na základe záveru materiálu „Doporucení pro podporu exportu služeb“, který byl zpracován v rámci naplnování cílu Exportní strategie CR 2006–2010, presneji projektu „Zvyšování exportu služeb“. Informace pro prípravu této prírucky byly cerpány z nekolika typu informacních zdroju. Ceské informacní zdroje zahrnují zejména analýzy a informacních portály zpracované pro ministerstva v CR, pod jejichž správu jednotlivá témata spadají (zejména MPO, MPSV, MZV a MŠMT), dále materiály Euro Info Center, internetové stránky agentur pro podporu exportu a statistiky CSÚ a CNB. Zahranicní informacní zdroje zahrnují portály ministerstev v jednotlivých popisovaných zemích, informace profesních sdružení a asociací a materiály úradu, zabývajících se vysíláním pracovníku. Konkrétní údaje a statistiky o vybraných zemích a jednotlivých odvetvích v nich pak vycházejí z databází Eurostatu a Internet Securities Inc. Príloha o verejných zakázkách byla zpracována na základe databáze verejných zakázek TED. Predmetem projektu bylo tedy získání, zpracování a poskytnutí praktických informací a návodu, kterými by se mohli podnikatelé usilující o poskytování služeb na zahranicních trzích rídit, aniž by byli nuceni vstrebávat nadmerné množství irelevantních informací. Vzhledem k praktickému zamerení prírucky se domníváme, že získané informace poskytnou nový pohled na jednotlivé aspekty preshranicního poskytování služeb. :: Příručka ke stažení zde

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články