Podnikatelé, platíte od ledna zálohy na zdravotní pojištění ve správné výši?

20. 1. 2009 – 9:58 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikatelé, platíte od ledna zálohy na zdravotní pojištění ve správné výši?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši minimálně 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 uhradit všechny osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Jedná se o OSVČ, které podle „Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2007“ platily v roce 2008 zálohy nižší než 1 590 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy za leden 2009 je pondělí 9. 2. 2009. Zálohu v téže výši budou muset hradit rovněž OSVČ, které zahájí v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost.

Z celkového počtu přibližně 620 tisíc osob samostatně výdělečně činných hradí zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu nadpoloviční většina OSVČ (cca 350 tisíc). V roce 2008 šlo o zálohu ve výši 1 456 Kč, v roce 2009 je to zmiňovaných 1 590 Kč. Téměř čtvrtina OSVČ (přes 146 tisíc) má stanovenu nulovou zálohu – obvykle jde o ty, kteří jsou zaměstnáni a samostatná výdělečná činnost je pouze vedlejším zdrojem příjmů. O něco méně než desetina OSVČ (cca 60 tisíc) hradí zálohy vyšší než nulové a nižší než minimální (jedná se o OSVČ, které z nějakého důvodu, jako je souběžná platba státem, zaměstnání apod., nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Jen o něco více než desetina OSVČ (cca 64 tisíc) hradí zálohy vyšší než minimální a nižší než maximální. Přibližně dva a půl tisíce OSVČ hradí zálohy v maximální možné výši, což v roce 2008 bylo 11 643 Kč měsíčně. I tito podnikatelé si musí od ledna 2009 zvýšit svoji zálohu, pokud platili 11 643 Kč, ale záloha vypočtená podle příjmů dosažených v roce 2007 byla vyšší – pro rok 2009 je totiž maximální záloha stanovena ve výši 12 720 Kč. Vyměřovací základ pro OSVČ – jak minimální, tak maximální – se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se pro účely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Podle Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne 22. září 2008 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na 21 527 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0942. Součinem vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2009 se tedy počítá s částkou 23 555 Kč. Minimálním vyměřovacím základem pro OSVČ je dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (v roce 2009 tedy 141 330 Kč). Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2009 je pak 11 777,50 Kč. Z toho minimální záloha na pojistné (13,5 %) je po zaokrouhlení rovna částce 1 590 Kč (místo dosavadních 1 456 Kč). Maximální vyměřovací základ OSVČ činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství (v roce 2009 tedy 1 130 640 Kč). Maximální měsíční vyměřovací základ je 94 220 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 12 720 Kč.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,640 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články