Podnikatelům vadí časté změny legislativy a daně

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Dnes byly v Praze představeny výsledky průzkumu, který probíhal v měsíci březnu mezi malými a středními podnikateli. Kolem 350 dotazovaných odpovídalo na otázky hodnotící podnikatelské prostředí v České republice. Z odpovědí živnostníků například vyplývá, že další rozvoj svého podnikání nejčastěji financují z vlastních zdrojů, nevyužívají ve větší míře úvěrové nabídky bank a jsou také ostře vyhraněni v otázce využití dotačních fondů Evropské unie.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Podnikatelé mohou získat dvě miliardy korun z programu Nemovitosti Vláda učinila další krok ke zjednodušení podnikání v ČR Podnikání bude levnější a jednodušší Nejméně přitažlivé daňové režimy měly v roce 2007 v Evropě Česká republika, Rumunsko a Řecko Většina z nich v minulosti neprojevila o čerpání těchto fondů zájem a ani o podání žádosti neuvažuje. „Přitom naše zkušenosti z fungování služby Dotační servis ukazují, že až 35 % podnikatelů by mohlo využit evropské peníze – jen o tom nevědí,“ komentoval výsledky průzkumu Tomáš Basista, manažer segmentu SME Poštovní spořitelny, která celý průzkum mezi podnikateli iniciovala. Mezi respondenty ankety panovala shoda také u otázky, jak vnímají současnou situaci na trhu práce. Více než 80 procent podnikatelů je s ní nespokojeno, přesto se naprostá většina staví proti otevírání trhu zahraničním pracovníkům. Naopak přibližně polovina dotazovaných pociťuje za zásadní problém minimální zájem o řemeslné a technické profese a považuje podporu státu v oblasti učňovského školství za nedostatečnou. Průzkum potvrdil i další trend – členství v oborovém sdružení či komoře je dnes mezi podnikateli výjimkou. Navíc pouze polovina z těch podnikatelů, kteří jsou členem nějakého profesního sdružení (cca každý desátý) však považuje toto členství za přínosné pro své podnikání. Podnikatelům vadí časté změny legislativy a daně Anketa ukázala, že podnikatelům nejvíce vadí stálá změna legislativy. A orientovat se musí, protože „neznalost zákona neomlouvá“. Zajímavou informací je, že pouze zhruba 12 % podnikatelů se sdružuje v komorách nebo sdruženích, přičemž téměř pětina podnikatelů ve sdružování vůbec nevidí smysl. Na základě ankety je možné konstatovat, že v oblasti financí jsou podnikatelé spíše opatrní a v oblasti investic raději spoléhají na vlastní zdroje, než aby se zadlužili. Podobné to je u dotací z evropských fondů, kterých nevyužilo a ani využít nechce asi 70 % malých a středních podnikatelů a živnostníků. Administrativní zátěž je opakovaně připomínána jako jedna z největších komplikací podnikání v Česku. Na otázku, co z oblasti administrativy nejvíce komplikuje podnikatelům život, odpovědělo skoro 44 % podnikatelů, že nejhorší jsou neustálé legislativní změny. Druhým největším problémem je fakt, že je nutné získávat nejrůznější povolení (27,6 %) a na třetím místě jsou daňové předpisy (24,4 %). 14 % podnikatelů ale naopak nepociťuje vysokou administrativní zátěž.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy