Podporu v nezaměstnanosti letos dostanete, až vám dojde odstupné

8. 2. 2011 – 21:44 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podporu v nezaměstnanosti letos dostanete, až vám dojde odstupné
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá, ani uchazeč, se kterým byl ukončen pracovněprávní vztah kvůli hrubému porušení pracovní kázně, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V rámci úsporných opatření byla od 1. ledna 2011 zavedena řada omezení při poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Jde zejména o odložený nárok na dávku u uchazečů, kteří mají z posledního zaměstnání nárok na odstupné, a snížený nárok uchazečů, kteří ukončili pracovní poměr bez vážného důvodu.

Nárok na odstupné po ukončení posledního zaměstnání oddaluje výplatu podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, a to ať už mu jej zaměstnavatel doopravdy vyplatil, anebo mu je zůstal dlužen, se podpora v nezaměstnanosti nově poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného.

 

TIP: Přivýdělek při pobírání podpory v nezaměstnanosti? Od ledna zapomeňte

 

Tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým byla uchazeči o zaměstnání stanovena výše odstupného. Například odstupné ve výši tří měsíčních platů odloží výplatu podpory o tři měsíce. Stejně se postupuje, pokud zaměstnanci v ukončeném zaměstnání vznikl nárok na odbytné nebo odchodné. 

Uvedené pravidlo nezkracuje celkovou dobu, po kterou  podpora uchazeči o zaměstnání pekel zákona náleží, tedy 5 až 11 měsíců podle věku uchazeče. Proto takový uchazeč o zaměstnání může pobírat podporu v nezaměstnanosti i po 5., 8. resp. 11. měsíci evidence na úřadu práce.

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, však má nově nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Vážnými důvody k ukončení zaměstnání, na jejichž základě může uchazeč získat podporu ve standardní výši, jsou důvody spočívající v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do čtyř let, nebo nezbytné osobní péči o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby. Vážné důvody spočívají rovněž v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera.

Vážnými důvody jsou i zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, nebo jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele. Mezi vážné důvody patří například i skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu, a zaměstnanec proto pracovní poměr zrušil podle ust. § 56 písm. b) zákoníku práce. Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Pokud se mu to nepodaří, podporu dostane ve snížené výměře.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá, a to platí již z dřívějška, uchazeč, se kterým byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovněprávní vztah kvůli hrubému porušení pracovní kázně. Jde jak o okamžité zrušení pracovního poměru, tak o rozvázání pracovního poměru výpovědí kvůli hrubému porušení pracovní kázně. Totéž platí, pokud pro hrubé porušení pracovních povinností zaměstnancem byla zrušena (vypovězena) zaměstnavatelem dohoda o pracovní činnosti.

Jak dlouho se vyplácí podpora v nezaměstnanosti

•    5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,

•    8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a

•    11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro určení doby, po kterou může uchazeč o zaměstnání pobírat podporu v nezaměstnanosti, je jeho věk dosažený v době podání žádosti o ni.

 - Richard W. Fetter | Další zajímavé články najdete na Profit.cz

Kam dál?

- 71 procent zaměstnanců si letos řekne o vyšší plat

- Úřady práce odmítají vyplácet lidem podporu i když nedostali odstupné

- Výpověd v práci dobře zvažte, jinak přijdete o velkou část podpory

- Propuštěný zaměstnanec musí v některých případech vrátit odstupné - proč?

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články