Podvodníci nabízejí sKartu k odběru sociálních dávek

27. 8. 2012 – 19:53 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podvodníci nabízejí sKartu k odběru sociálních dávek
Zřízení sKarty je totiž ZDARMA a nikdo ji nenabízí podomním prodejem. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

sKartu pro Ministerstvo socviálních věcí vydává Česká spořitelna a postupně ji obdrží všichni příjemci sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti. Právě na ně však již začínají útočit první podvodníci.

"Chtěli bychom Vás varovat před podvodníky, kteří se v posledních dnech objevili na Mělnicku a nabízeli za poplatek 300 Kč zřízení sKarty. Jejich aktivitu již prošetřuje policie." Upozornila na svých stránkách Česká spořitelna.

Zřízení sKarty je totiž ZDARMA a nikdo ji nenabízí podomním prodejem. K převzetí sKarty Vás dopisem vyzve příslušný úřad práce, který Vám také oznámí kdy a kde si máte kartu vyzvednout. Česká spořitelna Vám k ní následně pošle PIN a kartu si pak můžete zdarma aktivovat v kterémkoliv bankomatu České spořitelny. Do té doby budete dávky dostávat stejným způsobem jako doposud.

Pokud se setkáte s podomními prodejci, kteří Vám budou sKartu nabízet, oznamte to prosím policii nebo příslušnému úřadu práce.

sKartu obdrží příjemci

  • rodičovského příspěvku,
  • přídavku na dítě,
  • příspěvku na bydlení,
  • podpory v nezaměstnanosti,
  • dávek v hmotné nouzi,
  • dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • a řady dalších dávek.

Karta není určena pro výplaty důchodů a nemocenské.

sKarta - Jaké budou poplatky za využívání?

Vedení a používání karty

Vydání karty jedenkrát za 4 roky (vydává se pouze k platebnímu účtu sKarty) zdarma
Používání karty - ročně zdarma

Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny  V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu  zdarma 20
Změna PIN  6

Zaslání karty/PIN/bezpečnostního hesla

Zaslání platební karty na KoP ÚP  zdarma
Zaslání PIN a bezpečnostního hesla zdarma
Opětovné zaslání PIN/bezpečnostního hesla doporučeně do vlastních rukou  100
KoP ÚP - kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

Zákazy na karty

Provedení zákazu zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

Ostatní položky

Vyrobení náhradní karty 240
 Cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

 

Zřízení, vedení a zrušení platebního účtu

Zřízení účtu  zdarma
Vedení účtu - měsíčně  zdarma
Zrušení účtu  zdarma

Vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu a příprava k vydání dle sjednaného způsobu předávání

 

Vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu  zdarma
Odeslání výpisu poštou na sjednanou adresu   poštovné
Vyhotovení ročního elektronického výpisu přístupného na portálu www.skontakt.cz zdarma
Předání pravidelného výpisu na pobočce (osobní vyzvednutí)  45
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu 75

Informace o platebních transakcích

Vyhotovení Informace o platebních transakcích 1x za kalendářní měsíc zdarma
Vyhotovení duplikátu Informace o platebních transakcích  75

Správa klienta v prodlení, upomínky

Poplatek za správu klienta v prodlení  zdarma
Zaslání upomínky  zdarma

 

Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy (za položku)

  Bankomat České spořitelny  Pobočka ÚP 
Převzetí jednorázového platebního příkazu (domácí platby)   zdarma zdarma
Realizece jednorázového platebního příkazu (domácí platby)  6*) 6*)
Zřízení, zrušení trvalého příkazu (trvalé platby) z podnětu klienta  zdarma zdarma
Realizace trvalého příkazu (trvalé platby)  6*) 6*)
*) ZDARMA jedenkrát ve vztahu ke každé vyplacené dávce, pokud již nebyla zvolena možnost 1 výběru hotovosti kartou v bankomatu České spořitelny k dávce zdarma.

Ostatní odchozí bezhotovostní platby

  Obchodník  Bankomat České spořitelny 
Platba kartou  zdarma
Dobití mobilního telefonu  zdarma

Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

Došlá bezhotovostní platba (připsaná dávka)  zdarma

Vklad hotovosti

  Pobočka ČS 
Vklad hotovosti  zdarma
Pouze v případech vyrovnání pohledávky účtu

Výběr hotovosti sKartou

  Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky  Přepážka / Cash advance (v ČR)  Obchodník / Cash back  Pobočka ČS 
Kartou  6*) 40 40 6
Dokladem  zdarma
Výběr hotovosti dokladem pouze v případě exekuce, úmrtí, po zrušení účtu

*) Jedenkrát ve vztahu ke každé vyplacené dávce ZDARMA, pokud již nebyla zvolena možnost 1 výběru hotovosti kartou v bankomatu České spořitelny k dávce zdarma.

 

Ostatní poplatky

Oznámení o neprovedených platebních příkazech ( bezhotovostních platbách) (na výpisu z účtu nebo na Informaci o platebních transakcích)   zdarma
Zaslání zůstatkové SMS  1,50
Součinnost České Spořitelny poskytnutá klientovi v souvislosti s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem 300 (250 + 20% DPH)
Souči nnost České spořitelny poskytnutá plátci v souvislosti s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem podle ust. § 38odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů – informace o jednom klientovi (věcné náklady)

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 29.6.2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  a na webových stránkách České spořitelny, a.s.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články