Pojišťovny se obávají nadmíry regulace

30. 5. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojišťovny se obávají nadmíry regulace
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle průzkumu Banana Skins 2007, provedeného společností PricewaterhouseCoopers a Centrem pro výzkum finanční inovace (CSFI), je největším rizikem pro pojišťovnictví přemíra regulace.

Více než 100 účastníků průzkumu uvedlo, že nadměrná regulace ohrožuje odvětví pojišťovnictví, neboť zatěžuje společnosti dalšími náklady, odvádí pozornost managementu od podstaty podnikání a vytváří překážky pro zvýšení konkurenceschopnosti a zavádění inovací. S nadměrnou regulací souvisí i obava z politických zásahů, především v zemích, kde vlády regulují pojišťovací produkty a ceny. Přemíra regulace je velkým problémem v řadě zemí. Průzkum byl proveden ve 21 zemích a na nadměrnou regulaci si stěžují respondenti ze Severní Ameriky, Evropy, Jižní Afriky a Tichomoří. Pokud jde o jednotlivá odvětví, nejvíce obav mají poskytovatelé životního pojištění a také pojištění majetku a úrazového pojištění. Výkonný ředitel jedné z největších britských pojišťoven specializovaných na životní pojištění v průzkumu uvedl: „Regulace stále více narušuje naše podnikání, zabírá čím dál více času a musíme vyplňovat čím dál více formulářů. A to navzdory výrokům o tom, že jde o důležité zásady, a ne o administrativu.“ Více než 80 % respondentů z oblasti pojišťovnictví tvořili vedoucí pracovníci nebo ředitelé. Průzkum Banana Skins se letos poprvé zaměřil na rizika v pojišťovnictví a zjištěné výsledky přesně korespondují s loňským průzkumem, který byl věnován bankovnictví. I banky považují již dva roky přemíru regulace za největší riziko. David Lascelles, vedoucí průzkumu, uvedl „Přemíra regulace je evidentně zásadní problém pro většinu finančních institucí, nejen pro banky, a zřejmě se stává globálním fenoménem.“ Martin Hrdý, konzultant v oddělení Auditorských služeb PricewaterhouseCoopers ČR, řekl „Prostředí v České republice je do značné míry ovlivněno nedávnou změnou regulátora z Ministerstva financí ČR na Českou národní banku a očekávaným sbližováním přístupů k dohledu nad finančními institucemi. Lze očekávat, že regulatorní požadavky na pojistný trh v České republice budou v následujících letech citelnější i v souvislosti s očekávaným zavedením konceptu kapitálových požadavků pro pojišťovny podle Solvency II. Je pravděpodobné, že finanční instituce budou, v souladu s novými regulatorními požadavky, nuceny k implementaci pokročilých systémů řízení rizik, které však mohou v konečném důsledku zefektivnit jejich podnikání.” Dalšími významnými riziky v pojišťovnictví jsou podle průzkumu přírodní katastrofy a změny klimatu, které způsobují stále větší škody na majetku a lidských životech, především v hustě obydlených oblastech. Poskytovatelé životního pojištění vidí velké riziko v tom, že lidé se dožívají stále vyššího věku a je těžké vytvářet předpoklady pro tvorbu cen životního pojištění. Tradiční trh s pojištěním nemovitostí a úrazového pojištění v současnosti slábne. Respondenti uvádí, že pro udržení výnosů jsou ochotni více riskovat, snižovat ceny a zmírňovat podmínky v pojistných smlouvách. To ale může ohrozit dlouhodobou ziskovost odvětví, neboť pojišťovny si tak mohou zvyšovat budoucí rizika, která se mohou projevit až za několik let. Problematická je i kvalita řízení v pojišťovnictví. Respondenti si nejsou jisti, zda zvládnou rostoucí regulační požadavky, novou konkurenci, technologické změny a inovaci produktů. Pojišťovny se také obávají, že jejich obor není v současnosti dostatečně atraktivní pro nové pracovníky. Podobně jako regulace jsou i problémy s řízením globálním jevem. Mezi provozní rizika patří modernizace zázemí (back office) a technologií. Mnoho pojišťoven má zastaralé technologie, některé dokonce ještě pracují s dokumenty v papírové formě. To snižuje jejich konkurenceschopnost vůči lépe vybaveným konkurentům z řad bank a institucí využívajících internet. I když studie identifikuje řadu významných rizik, zjistila, že jen tři procenta respondentů se necítí být na ně dostatečně připravena. Více než 20 % respondentů má za to, že pojišťovny jsou připraveny dobře, zbytek dotázaných na tuto otázku neuměl odpovědět.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články