Pokuta 113 milionů za kartel velkodistributorů léčiv potvrzena

15. 11. 2007 – 5:14 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pokuta 113 milionů za kartel velkodistributorů léčiv potvrzena
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil svým rozhodnutím ze dne 12. listopadu 2007 uložení pokut v souhrnné výši 113,064 mil. korun čtyřem největším distributorům léčiv v České republice.

Antimonopolnímu úřadu se u soudu daří Strojírenské firmy uhradily rekordní pokutu antimonopolnímu úřadu VZP porušila zákon, ale pokutu již nelze uložit ÚOHS chce znovu udělit RWE Transgas pokutu 240 milionů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve sporu ČSOB s Ministerstvem financí Konkrétně se jedná o společnosti Alliance Healthcare s.r.o. (23,859 mil. Kč), GEHE Pharma Praha spol. s r.o. (16,831 mil. Kč), PHARMOS a.s. (18,638 mil. Kč) a PHOENIX Lékárenský velkoobchod a.s. (53,736 mil. Kč). Uvedené společnosti porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že si v období od 30.1.2006 do 14.2.2006 vzájemně zprostředkovaly společný záměr zastavit od 15. února 2006 dodávky plného sortimentu léčiv do tří významných fakultních nemocnic – Thomayerovy, Na Bulovce (obě v Praze) a nemocnice u sv. Anny (v Brně). Tento společný záměr také od tohoto dne koordinovaně realizovaly, když v následném období dodávaly zmíněným nemocnicím jen tzv. vitální léčiva s výrazně zkrácenými lhůtami splatnosti dodávek. Zastavení dodávek léčiv do těchto tří nemocnic a zkracování lhůt splatnosti počínaje 15.2.2006 distributoři společně vyhlásili na tiskové konferenci dne 14.2.2006. Tyto protisoutěžní kroky použili k dosažení společného cíle, a to uhrazení dluhů od těchto tří nemocnic. Problémem není, když distributoři chtějí dosáhnout úhrady svých pohledávek, nesmí ale k tomuto účelu koordinovat svůj postup při dodávkách léčiv nebo slaďovat obchodní podmínky. To znamená dopouštět se kartelových ujednání a vylučovat konkurenci mezi sebou. ÚOHS v průběhu správního řízení nashromáždil velké množství důkazů, které prokazují koordinovaný postup. V daném případě jde o jednání ve vzájemné shodě, kdy soutěžitelé nahrazují rizika vzájemné konkurence vědomou praktickou kooperací. Při stanovení výše pokuty ÚOHS vycházel z ročního obratu jednotlivých firem. Individuálně pak sankce modifikoval na základě polehčujících nebo přitěžujících okolností. Uvedené závěry potvrdilo i druhostupňové řízení. Znovu bylo mj. konstatováno, že se v daném případě jednalo o úmyslné porušení zákona. Zpřesněno bylo ve výroku rozhodnutí časové vymezení zakázaného jednání, to však nemělo vliv na stanovení výše pokuty, která se nezměnila, i když se úřad její výší znovu zabýval. ÚOHS v této souvislosti konstatovalo, že sankce nejsou likvidační ani nepřiměřené ekonomické situaci jednotlivých společností.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,410
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články