Polovina českých firem se o financování projektů prostřednictvím fondů Evropské unie nezajímá

20. 6. 2008 – 3:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Polovina českých firem se o financování projektů prostřednictvím fondů Evropské unie nezajímá
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká republika může na projekty ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat v období let 2007 – 2013 z fondů EU přibližně 26,7 miliard €. Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.

Hlavními oblastmi, do nichž jsou či budou prostředky investovány, jsou Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, Ochrana životního prostředí, Rozvoj měst a obcí, Přeshraniční spolupráce, Rozvoj cestovního ruchu, Rozvoj lidských zdrojů, Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou, Podpora podnikání, vědy a výzkumu a Program rozvoje venkova. Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím celkem 26 tematických a regionálních operačních programů. Polovina českých firem se o možnosti financování projektů prostřednictvím fondů Evropské unie nezajímá. Třetina firem se o tyto možnosti zajímá, ale zatím jich nevyužila. Jen každá šestá firma již prostředky z fondů Evropské unie k financování svých projektů využila, či právě využívá. Tři z pěti firem nemají o fondech Evropské unie a jejich fungování dostatek informací. Jen necelé dvě pětiny firem se domnívají, že mají těchto informací dostatek. Toto zjištění vyplývá z aktuální studie Fondy EU, kterou agentura Factum Invenio realizovala v květnu letošního roku. Výzkumu proběhl na vzorku 500 firem všech obratových i oborových kategorií. Rozhovory byly uskutečněny s osobami zodpovědnými ve firmách za financování projektů. S nedostatkem informací o tom, jak fungují fondy Evropské unie a jakým způsobem z nich lze čerpat prostředky na financování projektů, se potýká více než polovina firem, které mají o využití fondů EU zájem. Nedostatek informací na toto téma trápí také celou čtvrtinu těch firem, které již s financováním projektů prostřednictvím fondů Evropské unie mají zkušenosti. Nejčastějším zdrojem informací o fondech Evropské unie je Internet. Jeho prostřednictvím získávají o tomto tématu informace tři pětiny (62 %) firem. Na druhém místě je denní tisk (35 % firem) a až na třetím pak odborné, finanční a ekonomické časopisy (30 % firem). STEM

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články