Poplatky za vedení úvěrového účtu jsou protiprávní! Jak je žádat zpět?

10. 11. 2012 – 18:03 | Bankovní účty | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poplatky za vedení úvěrového účtu jsou protiprávní! Jak je žádat zpět?
Níže naleznete vzory podání. Zatím je zveřejněna pouze vzorová výzva bance k vydání bezdůvodného obohacení z titulu účtování neplatně sjednaných poplatků. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jak dokazují zahraniční zkušenosti, poplatek za vedení úvěrového účtu nemá zákonný podklad a banky jej účtují neoprávněně. Přitom často dosahuje několika stokorun měsíčně. Právník Petr Němec v ČR z vlastní iniciativy vysoudil své poplatky na bance zpět a radí ostatním jak postupovat.

Také spotřebitelský časopis dTest zahajuje iniciativu směřující ke zrušení poplatku za správu úvěru.

Většina bank, které poskytují spotřebitelské úvěry či hypotéky má v rámci svých poplatků také položky za měsíční správu úvěru. "Podle našeho spotřebitelského sdružení jsou ale poplatky nezákonné, protože je spotřebitel platí vlastně dvakrát, kromě poplatku samotného i v rámci úroku. Vytvoření úvěrového účtu je pro klienty bank povinné, ovšem je zcela nadbytečné. Úvěrový účet nelze použít k ničemu jinému než je splácení úvěru, slouží tak vlastně jen bance a nikoliv klientovi." Tvrdí sdružení dTest.

Evropské právo považuje nepřiměřené smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách za neplatné a v podobném případu dospěl v minulém roce Spolkový soudní dvůr v Německu k rozhodnutí, že poplatky za vedení či správu úvěrových účtů jsou neplatné a banky je nesmí vybírat. Stejné závěry lze dovodit i u nás, protože česká právní úprava vychází ze stejné směrnice jako německé zákony. Náš časopis tak chce navázat na úspěšné žaloby v zahraničí a iniciativu, kterou u nás zvedl pan Petr Němec, který již ve sporu s bankou uspěl.

Časopis dTest v otevřeném dopise vyzval zatím Komerční banku, jako první z  podobně jednajících bank, aby poplatky odstranila a nadále je nevybírala. Pokud banka nepřistoupí na smírný návrh, dalším postupem bude podání žaloby. Stejně se bude postupovat i vůči dalším bankám, které tento nesmyslný poplatek vybírají.

Jak donutit banku zrušit poplatek za vedení úvěrového účtu?

Postup je jednoduchý. Je třeba nejprve vyzvat svou banku k vrácení uhrazených poplatků, a to klidně i za 4 roky zpětně. Starší poplatky budou již promlčené, pokud si strany nedohodly promlčecí lhůtu delší. Pokud banka odmítne uhrazené poplatky vydat, jsou dvě možnosti. Obrátit se na finančního arbitra, což je bezplatná varianta a je rovnocenná s tím, kdybyste se rozhodli soudit. Soud je pak druhou, avšak finančně již nákladnější, možností. Jenže v případě hypoték je dle našeho názoru soud jedinou možností, protože působnost finančního arbitra je zde omezená.

Níže naleznete vzory podání. Zatím je zveřejněna pouze vzorová výzva bance k vydání bezdůvodného obohacení z titulu účtování neplatně sjednaných poplatků. Vzor podání k finančnímu arbitrovi zveřejníme až po skončení pilotního řízení před tímto orgánem. Stejně tak bude zveřejněna i vzorová žaloba.

1. krok - Výzva k vydání bezdůvodného obohacení (vzorová výzva pro klienty slovenských bank je dostupná zde)

2. krok – Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

Působnost arbitra je v případě hypoték omezená a vzor návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem není určen klientům s hypotékou, více k působnosti arbitra zde. Prosím o kontrolu, zda váš úvěr spadá do pravomoci finančního arbitra.

Pokud chcete vzory použít, poraďte se se svým advokátem. Vzory je nutné specifikovat pro konkrétní banku a smlouvu, jakož i další okolnosti konkrétního případu.

- Martin Slapnička s přispěním materiálů dTest a Petra Němce

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,740
USD 22,970 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články