Poškození lidé při autonehodách rapidně zvyšují své finanční nároky

27. 9. 2007 – 9:43 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poškození lidé při autonehodách rapidně zvyšují své finanční nároky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Za poslední roky velmi narostla výše škody při automobilových nehodách. Rostou však také výrazně škody na zdraví. Průměrný celkový závazek vzniklý v souvislosti s poškozením zdraví dosáhl loni 477 tisíc korun na poškozenou osobu, což je o 56 procent více než v roce 2002.

Co dělat v případě autonehody? Povinné ručení podraží, ale jen pro někoho Databáze nehod řidičů bude funkční již od října Celkové závazky pojišťoven vůči poškozeným v oblasti povinného ručení vzrostly mezi roky 2004 a 2006 o 10 miliard korun (28 %) z 36,1 mld. korun na 46,4 mld. Kč. Částky představují součet vyplaceného pojistného plnění v daném roce a hodnotu dosud nevyplacených, ale již vzniklých škod, na které pojišťovny ze zákona vytvářejí rezervy. Ve stejném období se také zvýšil podíl škod na zdraví na celkových škodách z 24 na 41 procent. „Z celkových rezerv tvoří ke konci roku 2006 dosud nevyplacené závazky 35,5 mld. Kč, které se proti roku 2004 zvýšily o 8,8 mld., což přestavuje 33% nárůst,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP). Největší část tohoto navýšení ve výši 8,3 mld. korun tvoří škody na zdraví, zbytek pak věcné škody. „Součástí vytvořených rezerv jsou mimo jiné závazky vyplývající ze škod, způsobených nezjištěnými nebo nepojištěnými řidiči, či prostředky na výplaty rent,“ doplňuje Hradec. Růst škod na zdraví je výrazný. Průměrný celkový závazek vzniklý v souvislosti s poškozením zdraví dosáhl loni 477 tisíc korun, což je o 56 procent více než v roce 2002. „Zatímco v roce 2004 přestavovaly škody na zdraví 24 procent z celkového finančního objemu škod, v roce 2006 už to bylo 41 procent,“ říká předseda sekce pojištění motorových vozidel České asociace pojišťoven Martin Diviš. Nárůst je způsoben jak zvyšujícími se nároky poškozených ze škod na zdraví, tak i samotným zvýšením nehodovosti. „V poslední době dochází k zavádějícímu srovnávání předepsaného pojistného a objemu výplat škod v daném roce. Vyplacené pojistné plnění přitom představuje pouze menší část škod. Větší část tvoří technické rezervy, což jsou prostředky do budoucna rezervované pro oběti dopravních nehod,“ zdůrazňuje Jakub Hradec z ČKP. Pojišťovny , aby byly za všech okolností schopny dostát svým závazkům, jsou povinny vytvářet dostatečné finanční rezervy, ze kterých následně čerpají prostředky na úhradu škod, které se neprojeví v daném roce, ale klientům jsou vypláceny dlouhodobě. Jedná se zejména o poškození zdraví, kdy pojišťovnám vyvstává povinnost hradit vysoké částky za bolestné a ztížení společenského uplatnění, dlouhodobě ztráta výdělku, náklady na léčení či náklady na pečovatelské služby.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články