Poslanecká sněmovna schválila zavedení tzv. "pracovních" ZELENÝCH KARET

25. 8. 2008 – 9:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poslanecká sněmovna schválila zavedení tzv. "pracovních" ZELENÝCH KARET
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Poslanecká sněmovna 22. srpna 2008 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a některé další zákony. Zásadní změny se promítly v souvislosti se zavedením tzv. ZELENÝCH KARET do zákona o pobytu cizinců.

Jednou ze zásadních otázek řešených změnou legislativy je vytvoření právního prostředí pro aplikaci karet. Cílem je umožnit zaměstnavatelům získat kvalifikované pracovníky ze zahraničí (mimo zemí EU), kterých je v České republice nedostatek. Model ZELENÝCH KARET vznikl v gesci tří resortů – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. ZELENÁ KARTA je duálním dokladem, který je jednak povolením k dlouhodobému pobytu na území České republiky a současně osvědčením o oprávnění vykonávat zde zaměstnání. Výrazným způsobem se zjednodušuje proces vydávání těchto dokladů tím, že je vedeno pouze jedno řízení a současně se podstatně zkracuje i trvání tohoto procesu (1 měsíc od doručení žádosti rozhodujícímu úřadu). Žádosti budou cizinci podávat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Výjimky, kdy bude možno podat žádost na území stanoví zákon. Model ZELENÝCH KARET zjednodušuje podmínky pro zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků a snížením administrativní zátěže umožňuje zaměstnavatelům získat pracovní sílu co nejrychleji. Zcela zásadní role v realizační fázi přísluší Ministerstvu vnitra, které bude karty vydávat v úzké spolupráci s dalšími resorty a úřady. Platnost karty bude maximálně tříletá (u vysoce kvalifikovaných) s možností dalšího prodloužení. Výjimka bude platit u nekvalifikovaných, kterým bude vydávána na maximálně 2 roky bez možnosti prodloužení. Charakteristika modelu „Zelené karty“ Je prioritně zaměřen na vysoce kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským či nižším vzděláním, ale umožňuje získávat i nekvalifikované pracovníky, jsou-li potřební, avšak těmto lze udělit zelenou kartu s platností jen na dva roky bez možnosti prodloužení platnosti. Cílem je flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení administrativní zátěže na straně zaměstnavatele i cizince. Model vychází primárně z potřeb podnikatelských subjektů; v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí bude vytvořen informační systém databáze volných pracovních míst obsaditelných zelenou kartou. Databáze bude volně přístupná na webových stránkách MPSV, resp. i dalších. Cizinci budou žádosti o zelenou kartu podávat na ZÚ ČR v zahraničí, a to na konkrétní pracovní místa uvedená v databázi. V celé realizační fázi budou výrazně akcentovány prvky ochrany bezpečnosti, veřejného pořádku a veřejného zdraví; obligatorním opatřením v případě porušení právních předpisů držitelem karty je zrušení platnosti karty a vycestování cizince z území. Seznam států, jejichž občané budou moci žádat o zelené karty, bude stanoven vyhláškou MV (v současné době MV připravuje vyhlášku, která stanoví seznam zemí).

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články