Pozor na nekalé praktiky při uzavírání stavebního spoření!

19. 10. 2010 – 20:56 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pozor na nekalé praktiky při uzavírání stavebního spoření!
Stavební spoření si i po změnách najde své klienty, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Stavební spoření prochází poměrně velkými změnami. Z toho se snaží těžit někteří zprostředkovatelé a snaží se mást klienty stavebních spořitelen. Na co si dát pozor?

Z redakční pošty serveru Hypoindex.cz: Finanční poradkyně stavební spořitelny mi doporučila do konce letošního roku zrušit stávající smlouvu stavebního spoření a uzavřít si novou, prý abych nepřišla o státní příspěvky, které budou od nového roku zdaňovány 50 %. Zatím se prý o tom příliš neví, ale daň se bude vztahovat na všechny příspěvky za celou dobu spoření. Je to pravda?

Není to pravda! Systém podpory stavebního spoření sice projde podle všech předpokladů s počátkem nového roku odtučňovací kůrou, jejíž součástí bude 50% zdanění státního příspěvku, tzn. snížení stávajícího příspěvku na polovinu, ale rozhodně se tato změna nebude týkat již přiznané státní podpory za předchozí léta.

Klientům, kteří si sjednali smlouvy stavebního spoření před 1. lednem 2004 a splnili podmínky získání státního příspěvku, byl až doposud každoročně připisován státní příspěvek ve výši 25 % z vkladů, maximálně však 4500 Kč. Podle vládního návrhu, který by měl vstoupit v platnost k 1. lednu 2011 výše státního příspěvku klesne u těchto smluv na polovinu, tedy maximálně na 2250 Kč. U smluv sjednaných v roce 2004 a později, kde činil státní příspěvek nejvýše 3000 Kč, bude podle nových pravidel stát klientům vyplácet maximálně 1500 Kč.

Jelikož je státní příspěvek vždy přiznáván zpětně až v následujícím roce, jediné, co by mohlo klienty stavebních spořitelen nemile překvapit, je skutečnost nižší příspěvek získají již ke svým letošním vkladům. Výše příspěvku pro vklady uložené na stavební spoření v průběhu roku 2010 bude totiž počítána již podle nových pravidel platných k 1. 1. 2011.

Ještě jednou pro jistotu tedy opakujeme: zatížení státních příspěvků 50% daní se vztahuje pouze na příspěvky přiznané v roce 2011, nikoliv na příspěvky v předchozích letech! Smlouvu tedy není bezpodmínečně nutné vypovídat. Záleží na samotné klientce, zda je pro ni stavební spoření i s nižší státní podporou atraktivní.

 

Setkali jste se s podobným případem? Nenechávejte si to pro sebe

 

Informace podávané poradkyní stavební spořitelny jsou tudíž zavádějící a klientku v konečném důsledku poškozující. Za předčasné ukončení smlouvy bez dodržení 3měsíční výpovědní lhůty si totiž stavební spořitelny zpravidla účtují sankční poplatek ve výši 0,5 % z cílové částky, a pokud by došlo k výpovědi ještě před uplynutím vázací lhůty (5/6 let od podpisu smlouvy uzavřené před/po 31. 12. 2003) klient navíc přijde o celkovou sumu dosud přiznaných státních příspěvků.

Existují dva důvody, proč poradkyně stavební spořitelny poskytla klientce tyto zavádějící informace. Buď má ona sama nesprávné informace a jednala tak nevědomě, což je spíše ta méně pravděpodobná varianta, nebo se pokusila využít stávající – pro laiky – nepřehledné situace kolem změn v podpoře stavebního spoření a klientku se snaží uměle vyvolanou hrozbou „dotlačit“ k uzavření nové smlouvy, za kterou získá velmi slušnou provizi. Bohužel se domnívám, že tato varianta bude bližší pravdě a klientce doporučuji kontaktovat buď nadřízeného této „vypečené poradkyně“ nebo nejlépe samotnou stavební spořitelnu. Není totiž úplně vyloučeno, že se jedná o "obchodní strategii" celé pobočky, nebo části obchodní sítě.

 

Rekapitulace plánovaných změn v podpoře stavebního spoření

 

Prvním opatřením je 50% zdanění státního příspěvku, který stát připíše klientům za letošní rok počátkem roku příštího. Kdo dostane na "starší smlouvy" příspěvek 4 500 Kč, odvede zpět na daních 2 250 Kč a stejná částka mu zůstane. U nových smluv s příspěvkem až 3 000 Kč bude klientům stržena daň ve výši až 1 500 Kč.

Navíc od roku 2012 by mělo dojít ke sjednocení výše státního příspěvku pro všechny smlouvy stavebního spoření. Od roku 2012 by měl stát nově přispívat 10 % z naspořených prostředků, nejvýše 2 000 Kč. Snížení je tak pro smlouvy uzavřené po roce 2003 nižší než dříve očekávané - a klienti za rok 2011 budou moci získat dokonce více než v letošním roce. Státní příspěvek ale na stejnou hodnotu klesne i pro smlouvy uzavřené do roku 2003.

Zrušení osvobození úroků z vkladů od daně z příjmů. Stavební spořitelny budou od příštího roku strhávat 15 % připsaných výnosů formou srážkové daně. Pozor! U tzv. bonusových smluv však dochází k připsání úroků zpětně až při ukončení smlouvy, a tím pádem u těchto smluv tím pádem dojde ke zdanění výnosů i za předchozí roky a tedy určité retroaktivitě nových pravidel podpory stavebního spoření.

Více informací naleznete v článku Petra Zámečníka na Hypoindex.cz: "Úrokový bonus stavebního spoření bez daně? Už je pozdě...".

Kam dál?

- Stavební spoření projde změnami, komu se přes to vyplatí?

- Stavební spoření je draze zaplacené spoření

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články