Předčasný důchod může snížit penzi až o třetinu

3. 2. 2017 – 0:00 | Penze | Martin Slapnička | Diskuze:

Předčasný důchod může snížit penzi až o třetinu
zdroj: freeimages.com

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu již v 60 letech. Občané s vyššími příjmy však mají v takovém případě státní důchod nižší o třetinu oproti případu, kdy by odešli do řádného důchodu.

Předčasný důchod je nižší než řádný důchod z důvodu krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a z důvodu nižšího počtu odpracovaných let než v případě práce až do dosažení řádného důchodového věku. Výši státního důchodu totiž neovlivňují pouze dosahované příjmy, ale i získaná doba pojištění. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je krácení důchodu poměrně vysoké. Příliš brzký odchod do předčasného důchodu znamená velký pokles státního důchodu.

Rozdílné krácení důchodu

Krácení je přitom rozdílně vysoké. Za období prvních 360 kalendářních dní dosahuje 0,9 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní, za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne potom 1,2 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní a od 721. kalendářního dne 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní.

Praktický příklad

Pan Borský se narodil 2. 2. 1957. Řádný důchodový věk pana Borského je tedy 63 let a 8 měsíců, stejně jako všech mužů narozených v roce 1957. Do řádného starobního důchodu může pan Borský odejít tedy 2. 10. 2020. Do předčasného důchodu může pan Borský odejít nejdříve v 60 letech, tedy 2. 2. 2017. Vypočítáme si měsíční důchod pana Borského dle legislativy roku 2017 při volbě předčasného důchodu od 2. 2. 2017 a při odchodu do řádného důchodu. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky pana Borského bude v obou případech 65 000 Kč. 

a) předčasný důchod

Při odchodu do předčasného důchodu o 3 roky a 8 měsíců dříve bude krácení výpočtového základu činit 18,9 % (krácení se provádí za 15 započatých 90 kalendářních dní). Pan Borský získá dobu pojištění v rozsahu 40 let a ještě 150 dní. Při výpočtu důchodu se však bude počítat pouze 40 let, neboť se hodnotí pouze celé ukončené roky.  

  • Dle legislativy roku 2017 by byl předčasný důchod pana Borského 13 276 Kč. 

b) řádný důchod

Při odchodu do řádného důchodu by pan Borský získal dobu pojištění v rozsah 44 let, protože by pracoval o 3 roky a 8 měsíců déle a s připočtením 150 dní by ukončil další rok pojištění. 

  • Dle legislativy roku 2017 by měl pan Borský řádný důchod ve výši 19 773 Kč.

Předčasný důchod by tak u pana Borského dosahoval pouze 67,1 % starobního důchodu, který by pobíral, pokud by odešel do řádného důchodu. 

Kdyby měl pan Borský průměrnou mzdu 15 000 Kč, potom by při stejných údajích činil předčasný důchod 7 933 Kč a řádný důchod 11 193 Kč. Předčasný důchod by tak dosahoval 70,9 % řádného důchodu. U nadprůměrných příjmů je rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem ještě vyšší než u podprůměrných příjmů. 

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,340 24,420
USD 23,690 23,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články