Předváděcí akce: Většinou nekalé praktiky, nebo jiná porušení zákona

7. 2. 2013 – 19:50 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Předváděcí akce: Většinou nekalé praktiky, nebo jiná porušení zákona
inspektoři prokázali používání některé z forem nekalých obchodních praktik | zdroj: NašePeníze.cz

Inspektoři ČOI v loňském roce zkontrolovali 281 předváděcích akcí, porušení právních předpisů přitom zjistili v 204 případech. Inspekce to ve čtvrtek uvedla na svých internetových stránkách s tím, že celkem rozdala pokuty za 5,6 milionu korun.

Výsledky kontrol za rok 2012 tak podle ČOI opakovaně potvrdily, že předváděcí prodejní akce a smlouvy na nich uzavírané patří nadále k nejproblematičtějším formám prodeje na území České republiky.

"Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla agresivita zástupců společností na předváděcích akcích a objevily se nové způsoby nekalých obchodních praktik. Ani kontrola těchto akcí nebyla snadná, neboť jejich organizátoři místo a čas konání všemožným způsobem tajili i před účastníky akcí. Důvod těchto tajností zjistili inspektoři poté, kdy se několika takových 'zájezdů s prezentací' zúčastnili. Setkali se nejen s arogancí a agresivitou předvádějících, ale byli také svědky manipulace, nátlaku a ponižování účastníků," uvádí inspektoři ČOI.

K porušení povinností vyplývajících ze zákona došlo v 72,6 procenta kontrolovaných prodejních předváděcích akcí. "V roce 2012 bylo kontrolovaným subjektům, uzavírajícím kupní smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání, za zjištěná porušení obecně závazných právních předpisů pravomocně uloženo celkem 179 pokut v celkové výši 5 629 000 korun," uvedla inspekce. Největší pokuty přitom dostaly společnosti skupiny BECK, 1. Česká Reklamní společnost a společnost RA 106 s.r.o.

Ve srovnání s rokem 2011 se tak zvýšil počet uložených pokut z 97 na 179 a při opakovaném porušení stejných povinností vzrostla také výše pokut uložených jednotlivým kontrolovaným subjektům.

Nejčastěji se přitom jednalo o porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem o ochraně spotřebitele. Ve 136 případech, tedy v 44,3 procenta všech kontrolovaných akcí, inspektoři prokázali používání některé z forem nekalých obchodních praktik, z toho v 6,5 procenta dokonce docházelo k agresivním obchodním praktikám, tedy zvlášť závažnému porušování spotřebitelských práv, a to zejména vůči seniorům.

Dále šlo o klamavé obchodní praktiky, spočívající v uvádění nepřesných a nepravdivých údajů o výrobcích a službách, jejich ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit, popřípadě pronajmout.

Podle inspekce však svou úlohu alespoň plní novela občanského zákoníku, která znemožnila prodávajícímu zneužívání výjimky umožňující zamítnout odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele v případě, kdy si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.

"I přes tuto skutečnost se někteří dodavatelé snaží nalézt nové cesty k uzavírání nevypověditelných smluv ve formě doplňkových služeb, popřípadě jiných, zpoplatněných 'zvýhodnění'," dodala inspekce s tím, že v loňském roce se kontrolní pracovníci setkávali také s tím, že nebyli jako spotřebitelé vpuštěni na předváděcí akci - a to i v případech, kdy se prokázali řádnou pozvánkou.

 

 

Miroslav Kyncl | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,340
USD 22,280 22,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články