Přichází změna v danění životního pojištění, pojišťovny posílají dopisy

27. 11. 2014 – 19:10 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Přichází změna v danění životního pojištění, pojišťovny posílají dopisy
Daňová problematika životního pojištění je nyní hodně složitá, a hlavně úplně nová. Ani daňoví poradci, ani pojišťovny, ani finanční úřady bohužel nedokážou dnes přesně odpovědět na dotazy, které jsou s touto legislativní úpravou spojeny. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dne 6. listopadu 2014 podepsal prezident novelu zákona o daních z příjmů, která bude mít dopad na daňovou uznatelnost životního pojištění.

V praxi může nastat celá řada velmi složitých případů. Na některé z nich mají pojišťovny rozdílné názory, tedy na postup zpětného dodanění s ohledem na výklad novely zákona o dani z příjmů při porušení daňové uznatelnosti po provedení mimořádného výběru, respektive při předčasném ukončení pojistné smlouvy s výplatou odbytného (naspořených peněz, na které má klient aktuálně nárok dle podmínek smlouvy - poznámka redakce) klientovi.

K dnešnímu dni není takřka možné říct, který názor pojišťovny je ten správný. Konečné slovo v tomto ohledu bude mít Generální finanční ředitelství, které by mělo vydat metodický pokyn, jak by měly finanční úřady postupovat. Tomuto úřadu analytici Swiss Life Select v minulých týdnech zaslali celou řadu dotazů a postupně přicházejí odpovědi na složité případy.

Pro orientaci jsme připravili několik příkladů s možným scénářem zpětného dodanění. Příklady a jejich dopad na klienty jsou vyjádřením názoru centrály Swiss Life Select a mohou se v konečném důsledku lišit od praxe, kterou budou finanční úřady uplatňovat.

Příklad č. 1:
Pojistná smlouva (dále uváděna pod zkratkou PS) sjednaná v roce 2012, klientovi na PS přispívá zaměstnavatel a klient si odečítá od základu daně vlastní příspěvek.

V roce 2017 bude proveden mimořádný výběr (porušení pravidel) co a jak bude dodaňovat?

Naše řešení:
Výběr bude proveden v roce 2017 (porušení pravidel) – klient bude muset dodanit příspěvky zaměstnavatele od 1. 1. 2015 a vlastní odpočet od počátku pojištění, tedy všechny uplatněné. PS již nebude nadále daňově uznatelnou.
Kolik bude klient dodaňovat?
Klient uplatňoval maximální odpočet 12 000 Kč/rok a zaměstnavatel přispíval od 1. 1. 2015 částkou 500 Kč/měsíc.
Dodanění vlastního odpočtu: 60 000 × 15 % = 9 000 Kč
Dodanění příspěvku zaměstnavatele: 12 000 × 15 % = 1 800 Kč (Dnes srážkovou daň odvádí pojišťovna, po 1. 1. 2015 bude povinnost převedena na klienta.)

Příklad č. 2:
PS sjednaná v roce 2012, klientovi na PS přispívá zaměstnavatel a klient si odečítá od základu daně vlastní příspěvek.
V roce 2028 bude proveden mimořádný výběr (porušení pravidel) co a jak bude dodaňovat?

Naše řešení:
Výběr bude proveden v roce 2028 (porušení pravidel) – klient bude muset dodanit příspěvky zaměstnavatele a vlastní odpočet za posledních deset let zpětně, takže od roku 2018. PS již nebude nadále daňově uznatelnou.
Kolik bude klient dodaňovat?
Klient uplatňoval maximální odpočet 12 000 Kč/rok a zaměstnavatel přispíval od 1. 1. 2015 částkou 500 Kč/měsíc.
Dodanění vlastního odpočtu 120 000 × 15 % = 18 000 Kč
Dodanění příspěvku zaměstnavatele 60 000 × 15 % = 9 000 Kč (Dnes srážkovou daň odvádí pojišťovna, po 1. 1. 2015 bude povinnost převedena na klienta.)
V případě, že by klient neprovedl mimořádný výběr, ale zrušení pojistné smlouvy dle dvou předešlých příkladů, tak bude dodaňovat stejně jako při mimořádném výběru.

Příklad č. 3
PS sjednaná v roce 2012, klientovi na PS přispívá zaměstnavatel a klient si odečítá od základu daně vlastní příspěvek, smlouva trvá do 70 let klienta (smlouva trvá déle než 5 let – splňuje podmínky daňové uznatelnosti).
V roce, kdy bude klientovi 62 let, provede mimořádný výběr.

Naše řešení:
Klient neporušil žádné ustanovení zákona ohledně daňové uznatelnosti, a nemusí tedy zpětně dodaňovat ani vlastní odpočet, ani příspěvky zaměstnavatele. PS by měla být daňově uznatelná i po provedení mimořádného výběru.
Ohledně následné daňové uznatelnosti po provedení mimořádného výběru bude jednoznačně záležet na právním výkladu konkrétních pojišťoven. Bude záležet na jednotlivých pojišťovnách, zda klientovi vystaví daňové potvrzení, na základě kterého může klient uplatnit snížení základu daně o jím zaplacené pojistné.

Příklad č. 4
PS sjednaná v roce 2012, klientovi na PS přispívá zaměstnavatel a klient si odečítá od základu daně vlastní příspěvek, smlouva trvá do 70 let klienta (smlouva trvá déle než 5 let – splňuje podmínky daňové uznatelnosti).
V roce kdy bude klientovi 62 let, zruší smlouvu s výplatou odbytného.

Naše řešení:
Klient v podstatě neporušil žádné ustanovení zákona ohledně daňové uznatelnosti, a nemusí tedy zpětně dodaňovat ani vlastní odpočet, ani příspěvky zaměstnavatele.

Daňová problematika je nyní zkrátka hodně složitá, a hlavně úplně nová. Ani daňoví poradci, ani pojišťovny, ani finanční úřady bohužel nedokážou dnes přesně odpovědět na dotazy, které jsou s touto legislativní úpravou spojeny. O vývoji v této problematice vás proto budeme v budoucnu ještě informovat.

Autor: Tomáš Rampula, analytik Swiss Life Select.

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,450
USD 22,990 23,170
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články