Přijde stát o miliardy při stavbě nových dálnic?

4. 10. 2007 – 9:41 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Přijde stát o miliardy při stavbě nových dálnic?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda ČR na svém jednání 19.9. 2007 v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu na rok 2008 schválila i harmonogram investic do staveb nové dopravní infrastruktury do roku 2013. Podle EPS však rozhodla však v rozporu se svým programovým prohlášením.

Vláda dle EPS rozhodla v rozporu se svým programovým prohlášením a se závěry NKÚ, neboť neposoudila potřebnost plánovaných dopravních staveb a jejich vlivy na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se roční objem výdajů na dopravní infrastrukturu má pohybovat kolem 90 mld. Kč, hrozí v důsledku nevyhodnocení efektivnosti jednotlivých projektů promrhání miliard korun z veřejných rozpočtů. Čtěte také: Každý rok zůstane na dálnicích v ČR 2300 tun odpadků Vláda využije deset miliard korun z rezervních fondů na dopravu Do roku 2015 by měly být dokončeny všechny hlavní dálnice V roce 2007 bude v Česku dokončeno přes 70 km nových silnic a dálnic Vláda přijala tzv. Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) bez určení priority jednotlivých staveb podle ekonomických, dopravních, společenských a ekologických kritérií. Jako jediné kritérium byla zvolena připravenost staveb z hlediska projednání podle stavebního zákona. „O tom, jaké dopravní stavby se u nás budou stavět rozhoduje bohužel více aktivita jednotlivých úředníků na Ředitelství silnic a dálnic, než vláda. Takovýto postup nejen rozšiřuje již beztak široký prostor pro korupci, ale je vážným indikátorem nehospodárnosti nakládání s veřejnými zdroji, kdy nejsou sledována kriteria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Ve světle navrhovaného rozpočtového deficitu ve výši 71 mld. na rok 2008 je to hazard, jehož důsledky budou opětovně neseny daňovým poplatníkem“, říká Adriana Krnáčová, ředitelka Transparency International. Postupem vlády došlo k porušení dalšího bodu jejího programového prohlášení, který hovoří o zvýšení vymahatelnosti závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Byl zcela opominut závěr NKÚ, který financování rozvoje dopravních sítí v České republice kritizoval. Konstatuje se v něm existence značných rizik současného stavu, kdy dosud nebyla připravena tzv. multikriteriální analýza plánovaných dopravních staveb a je tak umožněno vynakládat veřejné zdroje na přípravu a realizaci staveb, u nichž nebyla prokázána společenská efektivnost anebo byla vypočtena velmi nízká. Dochází k situaci, kdy jsou financovány málo účelné dopravní stavby a chybí prostředky na ty skutečně potřebné. Konkrétním příkladem neefektivního financování je plánované kapacitní spojení Brna a Vídně rychlostní komunikací R52 Brno – Mikulov. Trasu R52 přes Mikulov aktivně prosazuje Ministerstvo dopravy, má přitom však k dispozici studie prokazující proveditelnost alternativní varianty spojení Brna s Vídní s využitím stávající dálnice D2 a obchvatu Břeclavi. „Schválená podoba Harmonogramu postrádá koncepci a umožňuje netransparentní a neefektivní vynakládání mnoha miliard korun z veřejných rozpočtů. Odborné studie prokazují, že alternativní koncepce dálniční sítě v Jihomoravském kraji s trasou R52 přes Břeclav vykazuje možnou úsporu téměř 30 miliard Kč. 2) R52 přes Mikulov byla přitom vyhodnocena jako ekonomicky neživotaschopná 3) a představuje větší zásah do životního prostředí. Podle platné legislativy by tedy měla být upřednostněna varianta přes Břeclav,“ uvedla Mgr. Barbara Homolová z Ekologického právního servisu, která se případem zabývá. 1) V programovém prohlášení vlády je uvedeno: „Vláda vypracuje harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, určí priority jednotlivých staveb podle jejich dopravního a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí a na základě těchto podmínek zajistí potřebné rozložení investic do všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecká a vodní) s upřednostněním budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Přednostně budou realizovány stavby rozestavěné při maximální snaze všech stran o možné kompromisy v otázkách životního prostředí.“

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,800
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články