Příspěvek na péči: Stát vyplatil témeř 19 mld korun. Kdo má na něj nárok?

1. 3. 2010 – 6:40 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Příspěvek na péči: Stát vyplatil témeř 19 mld korun. Kdo má na něj nárok?
Kdo má nárok na příspěvěk na péči? Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) v loňském roce vyplatilo prostřednictvím obcí s rozšířenou působností každý měsíc 288 – 295 tisíc příspěvků na péči. Příjemci státního příspěvku si za celý rok 2009 rozdělili téměř 18,7 miliardy Kč, což je o cca 450 milionů Kč více než v roce 2008.

Příspěvek pro první stupeň závislosti každý měsíc pobíralo v průměru 113 tisíc lidí a průměrně se vyplatilo víc než 237 milionů Kč. O cca 27 tisíc příjemců méně dostávalo příspěvek na péči v kontextu s druhým stupněm závislosti, celkem si tato dávka vyžádala průměrně měsíčněcca 350 milionů Kč. Přibližně 57 645 lidí ve třetím a 35 166 ve čtvrtém stupni závislosti obdrželo příspěvek v celkovém objemu téměř 468 a 402 milionů Kč. (Uvedené číselné údaje jsou vždy měsíční průměrné hodnoty za rok 2009.)

Příspěvek na péči více pobíraly ženy, bylo jich o téměř 50 % více než mužů. Každý měsíc bylo přibližně 20 tisíc příjemců mladších 18 let, kteří dostávali příspěvky v průměrném celkovém měsíčním objemu 147 milionů Kč. Lidí starších 18 let bylo cca 272 tisíc, vyplatilo se jim více než 1,3 miliardy Kč. (Uvedené číselné údaje jsou vždy měsíční průměrné hodnoty za rok 2009.)
 
 
 

<%Anketa37%>

 

Náklady na příspěvek na péči rostly

 
 
V roce 2009 se měsíční náklady na příspěvek na péči postupně zvyšovaly až na výjimky úměrně s počtem vyplacených dávek. Například v prosinci loňského roku byly  o 7,6 % vyšší než v posledním měsíci předchozího roku.
 
Poskytování příspěvků na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. O přidělené této dávky, hrazené ze státního rozpočtu, rozhodují obce s rozšířenou působností na základě lékařského posudku a výsledku sociálního šetření. Vyplácí se měsíčně.
 
 

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

 
 
Nárok na příspěvek na péči mají lidé, kteří kvůli svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiných lidí při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanovém stupněm závislosti. Česká legislativa rozlišuje 4 stupně závislosti, které se stanovují na základě hodnocení schopnosti zvládat 34 zákonem vymezených úkonů, napříkladpřipravit si stravu, chodit po schodech nahoru a dolů, dodržovat léčebný režim, slovně, písemně a neverbálně komunikovat, obsluhovat běžné domácí spotřebiče apod.
 
Od srpna 2009 se díky novele zákona o sociálních službách snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let. Na dávku proto může dosáhnout více žadatelů o příspěvek než dříve. Nárok na příspěvek na péči nově vznikl cca 1 600 občanům.
 
Výši měsíčního příspěvku určují míra závislosti a věk:
 
stupeň
závislosti
1
stupeň
závislosti
2
stupeň
závislosti
3
stupeň
závislosti
4
Výše příspěvku pro osoby do 18 let
3 000 Kč
5 000 Kč
9 000 Kč
12 000 Kč
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let
2 000 Kč
 4 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč
 

Kam dál?

- Příspěvek na bydlení se od ledna 2010 změnil

- Příspěvek na nájem od státu dostanete jen pokud máte malý byt

Příspěvek na provoz auta od ledna 2010

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články