Pro Čechy je nejméně prestižní pracovat jako poslanec, nebo uklízečka

13. 7. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pro Čechy je nejméně prestižní pracovat jako poslanec, nebo uklízečka
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Každý z nás měl v dětství představu jaké povolání by chtěl jednou mít. Nejčastější varianta byla popelář, zpěvák, letec a podobně. V dospělosti se však priority člověka mění. Jaký je žebříček prestiže povolání nyní?

V žebříčku prestiže vedou lékaři, následovaní vědci a učiteli na vysokých a základních školách. Více než 60ti bodového průměru dosáhly profese programátora, projektanta a soudce. Mezi povolání s průměrným nejnižším ziskem bodů se řadí uklízečka, poslanec, sekretářka a prodavač. V červnovém šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání u české veřejnosti. Všem respondentům byl předložen seznam šestadvaceti profesí (viz tabulku na následující straně) s instrukcí: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 podle osobního uvážení.“ Tabulka: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004–2007 Z tabulky je patrné, že povolání lékaře dlouhodobě zaujímá v žebříčku prestiže vybraných profesí první pozici. V posledním šetření udělilo lékařům 40 % respondentů 99 bodů, dalších 29 % dotázaných je ohodnotilo v rozmezí 90 až 98 bodů. Vědcům, kteří zaujímají místo hned po lékařích, udělilo 42 % oslovených od 90 do 99 bodů, třetím vysokoškolským pedagogům dala počet bodů ve stejném rozmezí třetina vzorku populace. Z představitelů státní správy (konkrétně moci soudní) se v první polovině žebříčku prestiže umístil pouze soudce, který zaujal 7. pozici s průměrným bodovým ohodnocením 65. Sedmnáctý ministr, který si od posledního šetření v roce 2006 o tři příčky „pohoršil“, získal průměrně 50,1 bodu. Na předposlední, pětadvacáté pozici se umístil poslanec s průměrným bodovým ziskem 36,5 – bodový průměr profesi poslanec navíc, jak je patrné z tabulky, od roku 2004 o 3,4 bodu poklesl. Bodově i v rámci žebříčku si od posledního šetření v očích české veřejnosti výrazně polepšili policisté, kterým průměr 52,1 bodu stačil na třináctou příčku (loni s jen o něco menším průměrem 49,5 bodu zaujali 20. pozici). Na nejvyšších příčkách v žebříčku se pravidelně umisťují učitelé na základních školách, programátoři a projektanti. Jeho první polovinu pak uzavírají soukromí zemědělci, starostové, profesionální sportovci, manažeři, novináři a policisté. Průměrný zisk okolo padesáti bodů získala povolání ze třetí čtvrtiny žebříčku: truhlář, účetní, majitel malého obchodu, ministr, opravář elektrospotřebičů, soustružník a bankovní úředník. V hladině bodového průměru 47–40 se pohybují profese voják z povolání (21. příčka), kněz (22.), prodavač (23.) a sekretářka (24.). Na posledním místě v žebříčku se opět umístila profese uklízečky, které udělilo 22 % dotázaných jediný bod.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články