Problémy v MHD nelze řešit na úkor cestujících

22. 12. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Problémy v MHD nelze řešit na úkor cestujících
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od Nového roku řada měst zdražuje hromadnou dopravu a to mimo jiné i v rámci navýšení DPH z 5 na 9%. Už nyní se ale objevují pochybení ze strany některých dopravních podniků. Z šetření SOS vyplývá, že s chystaným zvýšením jízdného od 1. 1. 2008 může docházet k porušování zákona u některých dopravních společností.

SMS jízdenky v Praze fungují s problémy Jízdní řády autobusů a vlaků – IDOS V Praze se navíc objevily problémy u SMS jízdenek . Sdružení na obranu spotřebitele proto upozornilo některé dopravní podniky, že se svým postupem mohou dopouštět protiprávního jednání, protože omezují možnost vrácení či výměny a případného doplacení již zakoupených jízdenek. SOS vyzvalo např. provozovatele Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – brněnskou společnost KORIDIS JMK, spol. s r.o. Ta sice prodlužuje možnost užití jízdenek o 15 dnů – tedy do 15. ledna, zároveň však předem odmítá jejich vrácení či výměnu po tomto datu. Tím vzniká hrozba možného porušení právních předpisů, konkrétně pak § 451 občanského zákoníku o bezdůvodné obohacení. „Vyloučení možnosti vrácení zakoupených jízdenek nebo jejich výměny s dorovnáním jízdného považujeme za protiprávní. Takové ujednání v obchodních podmínkách lze považovat za neplatné,“ říká mluvčí SOS Ivana Picková. Plzeňské městské dopravní podniky sice nabízí jízdenku s volitelnou délkou trvání v rozsahu 1–123 dní, ale pokud si ji spotřebitel chtěl zakoupit přes přelom roku, zaplatí tolik jako za dvě jízdenky na kratší časový úsek, tzn. více. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů proto vyzývá cestující, aby si uschovali doklady o nákupu předplaceného časového jízdného přes přelom roku pro městskou dopravu v Plzni. Při předložení nákupního dokladu budou cestující moci snáze uplatňovat náhradu škody, která jim může být způsobena tím, že nyní nelze zakoupit jízdenky na Plzeňské kartě v rozsahu požadovaném cestujícím (1–123 dnů). SOS Dopravnímu podniku odeslalo výzvu k vyjádření a nápravě závadného stavu a jednak k odškodnění cestujících, kteří si již časovou jízdenku zakoupili předtím. Jiné problémy mají cestující MHD v Praze . Zavedení možnosti zakoupení SMS jízdenky je uživatelsky vstřícné, ale zatím ho provází občasné komplikace , na které doplácí cestující. Na SOS – Sdružení obrany spotřebitelů se obracejí se svými stížnostmi zákazníci, kteří si vyžádali SMS jízdenku na pražskou MHD a tím se jim odečetlo 20 Kč. Na textovou zprávu s vlastní jízdenkou, která má přijít do dvou minut, však čekali i 45 minut či jim dokonce nepřišla vůbec. Dopravní podnik hlavního města Prahy to omlouvá zkušebním provozem. ,,Poskytovatelé dopravních služeb nemohou omezovat nad rámec podmínek stanovených v občanském zákoníku práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady poskytnutých služeb a při uplatnění nároků na náhradu škody,“ říká Jana Teplá, právnička SOS.,,Spotřebitelům doporučujeme uchovat si odeslanou sms – žádost o jízdní doklad,“ dodává. Zdroj: SOS, Foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články