Prodej dárkových poukazů ČSA prošetří soud

28. 3. 2007 – 14:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Prodej dárkových poukazů ČSA prošetří soud
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Když nevíte, čím někoho obdarovat, bývá vhodnou alternativou možnost zakoupení dárkového poukazu. Je možné omezit dobu platnosti zakoupeného dárkového poukazu? Ano, pokud je lhůta pro využití poukazu obdarovaným přiměřená. Je ale možné sdělit zákazníkovi, že uplynutím platnosti dárkového poukazu je zbaven možnosti jakéhokoliv protiplnění ze strany obchodníka?

SOS společně s právníky GARDE – programu Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS) prozkoumalo v rámci projektu financovaného Evropskou unií z programu Transition Facilities obchodní podmínky společností, nabízejících dárkové poukazy, vouchery, certifikáty na nákup zboží atp. SOS společně s právníky GARDE – programu Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS) prozkoumalo v rámci projektu financovaného Evropskou unií z programu Transition Facilities obchodní podmínky společností, nabízejících dárkové poukazy, vouchery, certifikáty na nákup zboží atp. Tisková mluvčí SOS Mgr. Ivana Picková říká: „Po právní analýze příslušných obchodních podmínek podnikatelů jsme došli ke zjištění, že v drtivé většině případů dochází ze strany prodávajících k nelegálnímu jednání v případě uplynutí platnosti nevyužitých poukazů a jejich následné refundace. Obchodníci neumožňují jejich zpětné vyplacení a v takovém případě dochází k jejich bezdůvodnému obohacení. Někteří prodávající označují tento příjem dokonce jako «mimořádně generovaný zisk », což považujeme za zjevnou snahu legalizovat toto bezdůvodné obohacení.“ Právník Filip Gregor z programu GARDE – EPS k tomu dodává: „Ustanovení občanského zákoníku umožňuje zánik práva pouze na základě zákonem uvedeného důvodu, nikoliv libovolným omezením doby jeho existence.“ SOS se rozhodlo oslovit ČSA coby dominantního aktéra na našem trhu nabízejícího před Vánocemi dárkové poukazy a neumožňujícího refundaci propadlých poukazů, který navíc svoji nabídku podpořil masivní mediální kampaní. SOS je toho názoru, že případná změna v obchodních podmínkách zmiňované akce „Vánoce 2005 – darujte certifikát na zážitky“ ze strany ČSA by vedla i ke změně obchodních podmínek obdobných nabídek jiných obchodníků. SOS vyzvalo ČSA doporučeným dopisem ze dne 12.12.2005, aby se zdržely protiprávního jednání a zároveň dalo dostatečný časový prostor, aby se ČSA mohly k argumentům SOS vyjádřit. ČSA na dopis nereagovaly. V současné době zvažuje SOS použití svého práva podat na ČSA žalobu podle § 25 zákona o ochraně spotřebitele na zdržení se protiprávního jednání. SOS vede také soudní spor s provozovatelem internetového obchodu kasa.cz od prosince 2005. Podnikatel na stránkách internetového obchodu nabízel a stále nabízí zákazníkům možnost zakoupení dárkových certifikátů (ve výši 200, 500, 1000 a 2000 Kč). V obchodních podmínkách pro prodej dárkového poukazu je uvedeno mj.: „slevový kupón starší 1 roku pozbývá platnosti bez náhrady škody“. „Nevyužitý slevový kupón nelze zpětně vyměnit za hotovost.“ Tento přístup navíc není mezi českými podnikateli nijak ojedinělý, i proto SOS usiluje o jeho posouzení nezávislým soudem. Spotřebitelé, kteří takový poukaz obdrželi a nevyužijí ho, se mohou bránit přímo u ČSA, nebo u jiné firmy, od níž takový poukaz dostali. Měli by trvat na svém právu buď dostat za poukaz kompenzaci nebo by jim ho prodejce měl vyměnit za jiný ve stejné hodnotě. - SOS -

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články