Prodejci uhlí dál šidí

20. 2. 2014 – 18:58 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Prodejci uhlí dál šidí
Za nedostatky zjištěné při kontrolách prodeje tuhých paliv bylo ve sledovaném období kontrolovaným subjektům pravomocně uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500 Kč. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V téměř polovině kontrol, provedených Českou obchodní inspekcí v roce 2013 u prodejců tuhých paliv, zjistili inspektoři porušení informačních povinností a zásad poctivosti prodeje. Nejčastěji prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených paliv, dále je poškodili tím, že nedodrželi stanovenou hmotnost objednávky a následně dodané palivo nesprávně účtovali.

A v neposlední řadě používali váhy bez platného úředního ověření. Na 11 kusů neověřených měřidel byl vydán zákaz používání a v rámci kontrolní akce bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500. Další řízení nebyla dosud ukončena.

Od 1. 7. do 31. 12. 2013 bylo v průběhu kontrolní akce zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů při prodeji pevných paliv provedeno celkem 102 kontrol. Porušení povinností těmito předpisy stanovených zjistili inspektoři při 47 kontrolách (tj. 46,1 %).

Prodej tuhých paliv – výsledky kontrol (rok 2013)
 
Inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
 
 
Středočeský a Hl. město Praha
17
7
41,2 %
 
Jihočeský a Vysočina
16
8
50,0 %
 
Plzeňský a Karlovarský
24
14
58,3 %
 
Ústecký a Liberecký
14
12
85,7 %
 
Královéhradecký a Pardubický
8
1
12,5 %
 
Jihomoravský a Zlínský
4
1
0 %
 
Moravskoslezský a Olomoucký
19
4
21,1 %
 
Celkem
102
47
46,1 %
 

 

Uložená opatření a sankce

Za nedostatky zjištěné při kontrolách prodeje tuhých paliv bylo ve sledovaném období kontrolovaným subjektům pravomocně uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500 Kč. 

Zákaz používání do doby zjednání nápravy byl vydán na 11 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

Závěrem

Kontroly prodeje tuhých paliv patří v rámci činnosti ČOI k těm náročnějším. Zejména ověřování poctivosti prodeje tuhých paliv, na niž si spotřebitelé stěžují nejčastěji, vyžaduje součinnost s dalšími kontrolními orgány, zejména s celníky a policisty, kteří disponují příslušnou technikou a pravomocemi nezbytnými k provedení této kontroly. Vysoký poměr zjištěných nedostatků, u téměř poloviny kontrolovaných subjektů, je z pohledu ochrany práv spotřebitele nepřijatelný. Proto Česká obchodní inspekce opět zařadila do plánu akcí pro rok 2014 kontroly zaměřené na problematiku prodeje tuhých paliv.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články