Program Masarykovy univerzity pro vzdělávání odsouzených má první absolventy

22. 10. 2007 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Program Masarykovy univerzity pro vzdělávání odsouzených má první absolventy
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V aule Masarykovy univerzity dnes převzali diplomy první dva absolventi programu pro vzdělávání vězňů.

Tříleté bakalářské studium oboru management v kombinované formě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity letos úspěšně zakončili celkem tři odsouzení. Dvěma dnes promovaným již výkon trestu skončil, třetí se právě kvůli výkonu trestu promoce účastnit nemohl. „Cílem projektu je v rámci péče o sociálně znevýhodněné skupiny umožnit odsouzeným snazší návrat do společnosti,“ řekl proděkan Ekonomicko-správní fakulty Martin Kvizda Projekt pro vzdělávání vězňů je výsledkem dlouhaté spolupráce Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Vězeňské služby ČR. První odsouzení začali studovat v roce 2004. Během následujících tří let se do projektu zapojilo 15 odsouzených, v současnosti studuje devět osob. Zájemci o studium musí uspět u přijímacích zkoušek. Bezpečnostní komise Vězeňské služby ČR z úspěšných zájemců o studium vybere uchazeče s nízkou společenskou nebezpečností. Výuka se koná v bohunické věznici, v níž jsou vězni-posluchači z celé České republiky ubytováni. Studovat mohou za vzorné chování, a to až po splnění svých povinností. Výuku si hradí sami. Semestr je stojí od 15.000 do 18.000 korun. Vězni studují ve speciální učebně, kam za nimi docházejí lektoři. Pedagogové jsou s vězni také v telefonickém kontaktu prostřednictvím pověřené osoby. Pro potřeby studujících vězňů byla zřízena i zabezpečená intranetová linka mezi Ekonomicko-správní fakultou MU a Vazební věznicí Brno. Odsouzení mají k dispozici zabezpečené počítače, na nichž studují materiály. Některé přednášky jsou zaznamenávány na videokamerou, aby si je odsouzení mohli přehrát. Do věznice je pravidelně přivážena také potřebná odborná literatura. V září letošního roku složilo přijímací zkoušky dalších sedm vězňů. Pro letošní akademický rok plánují autoři projektu rozšířit výuku i o dva semináře cizího jazyka a dva semináře zaměřené na výuku informatiky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články