Program Phare 2003 skončil, k čemu byl dobrý?

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

V rámci programu Phare obdržela Česká republika prostředky v objemu 18,05 mil. EUR (cca 541,5 mil. Kč). Program Phare 2003 – RLZ byl zahájen podpisem finančního memoranda dne 15. října 2003. Po přípravné etapě, vyhlášení výzev a výběru z podaných žádostí byly vybrané projekty realizovány v období březen 2005 – srpen 2006.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Do konce března 2007 bude probíhat jejich závěrečné vyúčtování. Program Phare 2003 – RLZ byl zaměřen na přípravu využívání prostředků z Evropského sociálního fondu. Finanční prostředky byly určeny pro 7 cílových regionů soudržnosti spadajících pod tzv. Cíl 1, tj. všechny regiony ČR kromě Prahy. Cílem programu Phare 2003 RLZ byla příprava na implementaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a zlepšení fungování trhu práce. Program Phare 2003 – RLZ poskytoval finanční podporu pro zlepšení úrovně zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v regionech a pro dokončení a testování příslušných struktur tak, aby měly příslušnou absorpční a implementační kapacitu pro realizaci opatření OP RLZ na národní a regionální úrovni. V rámci grantových schémat bylo podpořeno celkem 257 projektů, z toho 110 v oblasti posílení aktivní politiky zaměstnanosti a 147 v oblasti integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. Realizace programu Phare 2003 – RLZ v České republice byla velmi úspěšná, o čemž se měli možnost přesvědčit i členové Monitorovacího výboru při prezentacích příkladů konkrétních realizovaných projektů a to projektu: "Příležitostná registrovaná práce“, realizovaného společností Sodexho Pass ČR, a. s. a projektu „Podpora poskytovatelů ve Středočeském kraji při odstraňování opatření omezujících pohyb osob“, jehož realizátorem byl Středočeský kraj.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy