Programy na podporu romských žáků budou rozšířeny na celý rok 2007

14. 8. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Programy na podporu romských žáků budou rozšířeny na celý rok 2007
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Programy „Podpora romských žáků středních škol“ i „Program na podporu integrace romské komunity“ jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich cílem je podpořit aktivity právnických osob ve prospěch uvedených cílových skupin, podpora rozvoje jejich kulturních aktivit, podpora vzdělávání a multikulturní výchovy, podpora integrace romské komunity, předcházení xenofobii a intoleranci.

V roce 2007 se v rozpočtu kapitoly MŠMT na program podpory integrace romské komunity počítá s částkou 25 mil. Kč, která sestává z finančních prostředků na program „Podpora romských žáků středních škol“ ve výši 10 mil. Kč a na „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2007“ ve výši 15 mil. Kč. „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2007“ je tematicky zaměřen na vzdělávací aktivity pro děti z romských komunit, jejich rodiče a pedagogy od předškolního vzdělávání přes vzdělávání na základních školách, úspěšný přechod těchto dětí do středního vzdělávání a volbu povolání, na volnočasové aktivity dětí, školní přípravu a výzkum či monitoring situace ve vzdělávání dětí, žáků a studentů. V rámci první výzvy nebyly prostředky vyčerpány, a proto se vyhlašuje k podávání projektů v rámci Programu výzva druhá, a to za stejných podmínek jako výzva první. Na poskytnutí dotace v rámci druhé výzvy jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 5 189 000,– Kč. Program „Podpora romských žáků středních škol“ je zaměřen na podporu vzdělávání romských žáků nebo studentů, jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním značné potíže. Pro uvedený program byly vyčleněny na rok 2007 finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč, z toho bylo rozděleno pro období leden – červen 5 929 000,– Kč. Zbývající částka bude navíc zvýšena o finanční prostředky, které nebyly školami vyčerpány a které jsou postupně vraceny. Vyhlašuje se proto druhá část programu na období září – prosinec 2007, a to za stejných podmínek jako část první.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články