Projde zákon o propojení bodového systému a povinného ručení?

6. 5. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Projde zákon o propojení bodového systému a povinného ručení?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Do července 2008 měli poslanci ČR hlasovat o návrhu zákona předloženého ministerstvem vnitra, který představuje velkou hrozbu pro „bezohledné“ řidiče. Spočíval by v tom, že do pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tzv. povinného ručení, by se promítnul bodový systém.

Přestupky řidičů by se měly promítnout i do výše pojistného Řidiči budou moci požádat o umazání třech bodů za přestupky Dvě a více aut na domácnost brzy nebude výjimka Pojišťovny by měly získat přístup k bodovému kontu každého řidiče, na jehož základě by bylo možné navýšit částku pojistného za povinné ručení . Názory na tento návrh zákona se různí. Dle ministra vnitra Ivana Langra je součástí dohody mezi ministerstvem a českými pojišťovnami . Pokud zákon vejde 1. 1. 2009 v platnost, bude mít vliv na výši pojistného nejdříve od roku 2012. Od 1. 1. 2009 totiž začne běžet tříletá lhůta na analýzu dopravních přestupků, jejichž výstupy se potom projeví na změně úpravy pojistného od roku 2012. Přístup pojišťoven Pojišťovny tento zákon pochopitelně vítají. V případě nehody by prověřovaly, jaký jste řidič, a pokud zjistí, že jste v dvouletém období před nehodou již „dostal body“ za vážný přestupek, mohly by od vás požadovat proplacení vzniklé škody, kterou poškozenému uhradily. V praxi by to pro řidiče znamenalo, že v případě druhého vážného porušení předpisů, jehož následkem by došlo k nehodě, může pojišťovna vymáhat úhradu škody po viníkovi nehody. Někdo v tom vidí duplicitní placení pojišťovně, někdo tento zákon vnímá jako výstražné znamení pirátům silnic. Názor odborníka Ať už je pohled na navrhovaný zákon pozitivní či ne, je nutné se na něj připravit. „Domníváme se, že v tomto případě by bylo vhodné, aby pojištění nebylo uzavíráno pouze na vozidlo, jak tomu je v současné době, ale zároveň i na jednotlivé řidiče,“ říká Dr. Alena Bartoňová, jednatelka makléřské společnosti GrECo International. „V současné době prověřujeme, jak se bude postupovat při hromadném pojištění, kde podle našeho názoru bude situace komplikovaná z důvodu absence možnosti ověření bodového kreditu jednotlivých řidičů,“dodává Dr. Alena Bartoňová. Co je přestupek Za těžké přestupky má být považována rychlá jízda (v obci o více než 40 km/h, mimo obec o 50 km/h a více), nezastavení na červenou, nedání přednosti chodci na přechodu, nebezpečné předjíždění, otáčení a couvání na dálnici i vjíždění na přejezd, když výstražné světlo signalizuje zákaz vjezdu a další. Stávající zákon V současné době účastníci dopravní nehody nemusí volat hlídku Policie ČR k nehodám se škodou nepřevyšující hranici 50.000 Kč, při nichž nedojde ke škodě na zdraví a není poškozen majetek třetí osoby. Od vstoupení nového zákona v platnost by se měla tato hranice zvýšit na 100.000 Kč. V zákoně by i nadále měla zůstat možnost, aby si účastníci mohli zavolat Policii ČR také k menším nehodám. Avšak v tomto případě může nastat situace, že budou náklady na výjezd PČR účastníkům proúčtovány. Na co se připravit Pokud bude zákon schválen, měli by s sebou mít řidiči v rámci povinné výbavy vozidla speciální formulář, do kterého by se zaznamenávaly údaje o nehodách, ke kterým by jejich účastníci nevolali policii. Tento formulář by měl každý pojištěný obdržet od své pojišťovny a na základě dat z tohoto formuláře by pak pojišťovny určovaly, kdo byl viníkem havárie. Nevyplnění formuláře bude považováno za přestupek, za který bude hrozit pokuta. Tento formulář, který je obvyklý v zemích západní Evropy, by měl vyřešit rozpory mezi řidiči, kteří se na místě nehody často dohadují, kdo za srážku může. Do formuláře se uvede podrobný popis vzniku škody a o viníkovi rozhodnou pojistitelé.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články