Průmysl díky srpnovým dovoleným zpomalil

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Průmyslová výroba vzrostla v srpnu meziročně nejnižším tempem od počátku roku, růst 5.5 %, po očištění o sezónní vlivy dokonce o 6.6 %. Toto nejnižší tempo je částečně v důsledku čerpáním dovolené v srpnu.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Tradičně jsou za růstem průmyslové produkce výroba dopravních prostředků a výroba elektrických a optických zařízení. Průměrná měsíční nominální mzda vykázala v srpnu růst o 7.2 %, průměrná hodinová mzda byla vyšší o 7,8 %. Na druhé straně, produktivita práce v průmyslu vzrostla o 4,7 %, hodinová produktivita byla vyšší o 6,0 %. Z průmyslu tedy zatím inflační tlaky nepřicházejí, i když je patrné, že se mezera mezi produktivitou a mzdovým růstem uzavírá. Napětí na trhu práce (a požadavky odborářů, kteří právě začínají vyjednávat o růstu platů pro příští rok) tyto tendence bude dále zvyšovat. Průmysl zůstane růstový i po zbytek letošního roku a i v roce 2008 (čekáme růst o 7.7 %), uzavírání mezery mezi mzdami a produktivitou z titulu realizace vyšší vyjednávací síly zaměstnanců může být důvodem pro vyšší akceleraci mzdových požadavků, na co by musela reagovat i ČNB (V. Tomšík se již zmínil, že pro jeho pokojný spánek je limitem 7 % růst mezd meziročně). --- Martin Lobotka, ČS, a.s. ---

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy