Průmyslová produkce rostla díky elektrotechnice

11. 7. 2008 – 3:11 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Průmyslová produkce rostla díky elektrotechnice
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v květnu 2008 meziměsíčně nižší o 0,7 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,4 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 3,5 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně nižší o 1,9 %.

Meziroční index průmyslové produkce v květnu 2008 byl 103,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů činil index 105,2 %. Květen 2008 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Květnové výsledky byly ovlivněny rovněž čerpáním volna v souvislosti se státními svátky, což potvrzuje i statistika počtu odpracovaných hodin (meziroční index 96,4 %). Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byl index 106,0 %. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 5) v květnu 2008 nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,4 procentního bodu, růst o 25,2 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 0,7 p. b., růst o 10,0 %) a výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 0,7 p. b., růst o 3,2 %). Průmyslová produkce poklesla v odvětvích výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,6 p.b., pokles o 7,2 %), výroba textilií, textilních a oděvních výrobků (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 12,5 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 6,6 %). V květnu 2008 se zvýšila produkce v hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 55,6 %), pro investice (o 5,7 %) a pro mezispotřebu (o 1,7 %). Poklesla v hlavních průmyslových seskupeních výroba pro krátkodobou spotřebu (o 7,7 %) a výroba energií (o 2,5 %). Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 3,5 % (v běžných cenách o 1,9 %), po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byly tržby vyšší o 5,4 % a po očištění od sezónních vlivů vzrostly tržby o 6,1 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,0 procentního bodu, růst o 19,6 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 0,9 p.b., růst o 9,7 %) a výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 0,7 p.b., růst o 3,1 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly nejvíce v odvětvích výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,6 p.b., pokles o 7,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 6,6 %) a zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 16,4 %). Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 6,5 %, v běžných cenách se snížily o 2,2 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 47,9 %. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 4,7 % (v běžných cenách o 0,4 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 59,2 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 8,0 % (v b.c. se snížily o 0,7 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,5 %. Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se v květnu 2008 meziročně zvýšil o 22,5 tis. osob (tj. o 1,9 %). Průměrný počet zaměstnaných osob vzrostl v odvětvích výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 6,7 %), výroba pryžových a plastových výrobků (o 5,5 %) a výroba dopravních prostředků a zařízení (o 4,4 %). Poklesl nejvíce ve výrobě koksu, rafinérském zpracování ropy (o 7,0 %), ve výrobě textilií, textilních a oděvních výrobků (o 5,0 %) a ve výrobě usní a výrobků z usní (o 4,7 %). Průměrná měsíční nominální mzda v květnu 2008 byla 23 256 Kč a meziročně vzrostla o 7,1 %. Průměrná hodinová mzda byla 164,7 Kč a zvýšila se o 13,3 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 1,2 %, hodinová produktivita byla vyšší o 7,4 %. Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v květnu 2008 dosáhly hodnoty 159,7 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 100,8 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 98,1 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 94,0 %. Nové zakázky ze zahraničí nejvíce poklesly v odvětvích výroba motorových vozidel (příspěvek –5,3 p.b., pokles o 15,8 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek –1,6 p.b., pokles o 10,0 %), výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek –1,4 p.b., pokles o 32,6 %). Nové zakázky ze zahraničí nejvíce rostly v odvětvích: výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek 2,4 p.b., růst o 38,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek 1,3 p.b., růst o 69,6 %) a výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek 0,6 p. b., růst o 8,3 %).

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články