Průmyslová zóna Nošovice má nejvetší ekonomický přínos pro ČR

8. 10. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Průmyslová zóna Nošovice má nejvetší ekonomický přínos pro ČR
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sedmý ročník soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006 má své vítěze. Ocenění zóny s největším ekonomickým přínosem si odnesla Průmyslová zóna Nošovice, která dosáhla největšího efektu z pohledu vynaložené investice a vytvořených pracovních míst.

Nejlepší projekt na regeneraci brownfieldu zrealizovaly město Třinec s Třineckými železárnami. Jejich Průmyslová zóna Třinec – Baliny je již kompletně obsazena novými investory. Největší přínos pro rozvoj aplikovaného výzkumu přinesl Česku společný projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o., které nabízí komplexní podporu inovačního podnikání. Manažerkou podnikatelské nemovitosti roku se stala vedoucí odboru magistrátu města Pardubice Hana Svobodová, která se podílí na realizaci Městské průmyslové zóny Pardubice. Soutěž pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI. Záštitu převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Ceny byly předány dnes v 19.00 hodin ve Slovanském domě v Praze. „Účast v letošním ročníku byla rekordní a nebylo lehké z velmi kvalitních projektů vybrat ty nejlepší. Nezávislá expertní komise hodnotila přihlášené projekty jak z pohledu rozvoje české ekonomiky, tak podle toho, jak přispěly ke zvýšení kvality života lidí v České republice,“ uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Roman Čermák. „Ceny jsme rozdělovali ve čtyřech kategoriích a komise se rozhodla udělit i jedno zvláštní ocenění." „Ocenění Podnikatelská nemovitost roku nahrazuje dřívější Průmyslovou zónu roku. Již z nového názvu je patrný posun blíže k podpoře podnikání a potvrzuje otevření našich aktivit směrem k malým a středním podnikům. Spolu s agenturou CzechInvest i prostřednictvím této soutěže ukazujeme, že držíme krok s aktuálními trendy udržitelného rozvoje a pomáháme vytvářet podmínky pro aktivní podporu odpovídajících projektů,“ říká Martin Slabý, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Česká republika se rozvoji průmyslových zón intenzivně věnuje od roku 1998. Od spuštění prvního programu získalo podporu 102 zón, na kterých vzniklo 2 959 hektarů pozemků připravených pro podnikání. Z toho 530 hektarů přitom vzniklo regenerací opuštěných, zanedbaných území brownfieldů. „Programy podpory průmyslových zón jsou velmi úspěšné – svědčí o tom fakt, že 71 procent takto získaných území už využívají noví investoři. Bezmála čtyři stovky podniků se na nich do konce letošního roku zavázaly vytvořit 92 tisíc pracovních míst a proinvestovat 162 miliard korun,“ doplňuje Roman Čermák. Výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006 1. kategorie – Zóna s největším ekonomickým přínosem V rámci této kategorie komise hodnotila kvantitativní ekonomický přínos, který vzniká na základě vytvoření nových pracovních míst a efektů vyplývajících z výše investice. 1. místo – Průmyslová zóna Nošovice 2. místo – Průmyslová zóna Kutná hora – Na Rovinách 3. místo – Městská průmyslová zóna Pardubice 2. kategorie – Brownfield roku Komise při hodnocení této kategorie kladla důraz na kvalitu přípravy a zpracování projektu s ohledem na koncepci znovuoživení regenerované lokality a jejích funkcí. 1. místo – Průmyslová zóna Třinec – Baliny 2. místo – Centec Automatika spol. s r.o. Hořátev 3. místo – Podnikatelský inkubátor Vsetín – Maštaliska Zvláštní ocenění v kategorii Brownfield roku – Palladium kategorie – Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu V této kategorii komise posuzovala již existující vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra a inovační centra orientovaná do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, která zpravidla spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy. 1. místo – Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín 2. místo – Ingersoll – Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Hostivice 3. místo – Regionální centrum kooperace a.s., Slavičín 4. zvláštní kategorie – Manažer podnikatelské nemovitosti roku U manažerů komise posuzovala profesionalitu přístupu a jeho podíl na úspěšném umístění investice. Zohledňovala odborné předpoklady i konkrétní výsledky práce. Samozřejmostí je i schopnost komunikovat na odborné úrovni minimálně v jednom světovém jazyce. Ocenění převzala – Bc. Hana Svobodová – Magistrát města Pardubic

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,800
USD 22,950 23,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články