První dodatek k mýtnému byl chybný, říká Pecina

24. 8. 2007 – 5:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

První dodatek k mýtnému byl chybný, říká Pecina
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina zamítl svým rozhodnutím rozklad sdružení KAPSCH ve věci tzv. dodatku č. 1 k veřejné zakázce ministerstva dopravy na mýtné na českých dálnicích.

V prvostupňovém řízení ukončeném na počátku března 2007 ÚOHS konstatoval, že uzavření tohoto dodatku nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zadavatel Ministerstvo dopravy ČR se tak dopustil porušení tohoto zákona. Zadavatel chyboval, neboť dodatek č. 1 uzavřený s firmou KAPSCH dne 8.6.2006, obsahuje změny původních smluv, které jsou v rozporu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou. Dodatkem byla například prodloužena lhůta pro dokončení II. etapy do 30.6.2007, pro první čtvrtletí 2007 byla pak snížena minimální povinná účinnost systému na 85 %, byly změněny obchodní podmínky týkající se cen nových prací pro případ rozšíření systému. Druhé porušení zákona se týká tzv. náhradního řešení, tedy zejména napájení technologických zařízení na mýtných branách prostřednictvím dieselových agregátů. Toto plnění představuje dle Úřadu novou veřejnou zakázku, neboť nebylo obsaženo v původním zadání a zadavatel se zavázal k jeho úhradě. Měl proto zakázku zadat v zadávacím řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neuložil zadavateli pokutu, protože změny v dodatku č. 1 podstatně neovlivnily pořadí nabídek a ministerstvo předtím, než došlo k faktické realizaci plnění uzavřením druhého dodatku přeneslo související náklady na sdružení KAPSCH. Předseda Úřadu zamítl všechny námitky dodavatele zakázky, které směřovaly mj. na nicotnost a nepřezkoumatelnost rozhodnutí či nedostatečné zjištění skutkového stavu, a rozhodnutí prvního stupně potvrdil. Chronologie případu elektronické mýtné u ÚOHS Prosinec 2005 ÚOHS na základě návrhů společnosti Autostrade a Sdružení Mytia zahájil správní řízení týkající se tendru na elektronické mýtné 26. leden 2007 Úřad vydal dvě prvostupňová rozhodnutí, podle nichž pochybení zadavatele Ministerstva dopravy ČR nemělo vliv na stanovení pořadí nabídek. 14. březen 2006 předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti Autostrade a Sdružení Mytia a potvrdil prvostupňová rozhodnutí ve věci mýtného 17. října 2006 Krajský soud v Brně zamítl žalobu společnosti Autostrade proti rozhodnutí Úřadu 1. března 2007 Úřad vydal prvostupňové rozhodnutí, kterým označil tzv. 1. dodatek k zakázce na mýtné za nezákonný Červenec 2007 Úřad poskytl Ministerstvu dopravy ČR své stanovisko k tzv. 3. dodatku na mýtné, v němž se vyjadřoval k řadě dílčích otázek souvisejících mj. s II. etapou zavádění elektronického mýta 16. srpna 2007 předseda Úřadu zamítl rozklad proti březnovému rozhodnutí o nezákonnosti 1. dodatku

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články