Půjčujte chudým podnikatelům prostřednictvím mikrofinancování

29. 10. 2007 – 9:14 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Půjčujte chudým podnikatelům prostřednictvím mikrofinancování
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Koncept mikrofinancování umožňuje poskytovat bankovní služby nejchudším podnikatelům v zemích 3. světa, kteří nemají přístup k finančnímu systému, finanční výkazy ani ručení.

Prostřednictvím portálu MyElen (také v češtině), který provozuje Česká firma Mikrofinance, a.s. mají drobní investoři možnost půjčovat peníze nejchudším lidem světa. Dnes o tom jako první informovala Mf Dnes. Žadatelé z nejchudších končin světa většinou požadují částky v rozmezí 5–12tis. korun. Peníze jsou obvykle požadovány na financování podnikání a zěmědělské činnosti. Míra nesplacených úvěrů, poskytnutých metodologií „microfinance“ bývá překvapivě často nižší než u komerčních úvěrů, tvrdí uvítací stránka portálu MyElen.com. I mezi chudými existují úspěšní maloobchodníci, farmáři a živnostníci, kteří potřebují kapitál, aby jejich podniky mohly vytvářet zisk. Bez úvěru nemohou růst a postupně se vymanit ze spárů chudoby. Počet chudých podnikatelů, kteří potřebují finanční kapitál se odhaduje na 400 milionů. Kdokoli může přes portál myelen.com financovat vybraného dlužníka, celou skupinu nebo mikrofinanční instituci, která úvěry zprostředkovává – a jistinu získat zpět i s pevně daným úrokem. Bezpečnost investice je založena na principu rozvrstvení do portfolií desítek zprostředkovatelů a tisíců dlužníků, se statisticky nízkou mírou nespláceni. Výhodou je stabilita plynoucí z nezávislosti lokálních ekonomik na výkyvech světové ekonomiky. Jedná se přitom o financování, které podporuje výrobu a tvorbu pracovních míst v chudých zemích a zároveň vynáší bezpečné, relativně vysoké zisky. Tento typ investice je vhodný pro stabilizaci a doplnění portfolií o alternativní aktivum s bezpečným, atraktivním výnosem a přitom prokazatelným přínosem pro zdravý rozvoj světové ekonomiky. Způsoby zajištění Mikrokreditní programy postupně vylepšují svou původní metodologii za pomoci složitých bezpečnostních mechanismů, které se u běžných úvěrů nevyskytují jako například povinné spoření, kolektivní fondy, z nichž se kryjí nesplacené úvěry nebo blokování úvěrování celé skupině, v případě že jeden ze členů přestane splácet. Mikroúvěry se půjčují demokraticky utvořeným kolektivům, jejichž členové ručí metodou „jeden za všechny – všichni za jednoho" a splácení úvěru není vynucováno anonymní bankou, ale prostřednictvím vesnických autorit. Vybraná trojice lídrů skupin pak kromě kolektivní smlouvy financiérům podepisuje i formální směnku. Místo podpisu se nezřídka aplikují daktylopodpisy (otisky prstů). I analfabeti, lidé kteří neměli přístup ke vzdělání, jsou často úspěšnými obchodníky. V případě nesplácení bývá úvěr restrukturován a splácí se déle a po menších částkách. Ve hře jsou kreditní linky a vidina mnohaleté spolupráce mezi klienty, kteří potřebují kapitál k růstu – a jediný zdrojem kapitálu v sub-regionu jsou mikrofinance, takže na obou stranách existuje vůle se dohodnout. Splátková disciplína je tradičně vynikající. Je to pochopitelné. Na korektním splácení úvěru závisí živobytí rodiny dlužníka. Svou roli sehrává i hrozba hanby a budoucnost ve vesnickém kolektivu. Chudí podnikatelé, a zvláště ženy, prokazují vynikající schopnost splácet půjčky a úroky, vyšší než ve většině rozvinutých zemí. Tato fakta umožnila mikrofinančním institucím dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a obsáhnout masy široké klientely. Cena kapitálu a způsob splácení Úrokové sazby úvěru se pohybují zhruba od 15 – 20 % ročně v Asii , kde je sektor vyspělejší a často dotovaný vládou, až do výše 60–100 % v Mexiku a jiných latinskoamerických zemích. Za výší úroku stojí především značné operativní náklady, dosahující až 30 % celkového úroku. Úvěrový cyklus bývá kratší než u komerčních úvěrů: šest měsíců až rok, s týdenními až čtrnáctidenními splátkami. Každý dlužník musí být pravidelně navštěvován, často v oblastech bez infrastruktury a daleko od civilizace, což je drahé. I při tak vysoké úrokové míře se klientům vyplácí půjčovat si u mikrofinančních institucí, než u místních lichvářů, kteří si nechávají platit desítky procent denně. Přehlednost, korektnost, rychlost a pravidelný přístup ke finančním zdrojům stojí za to. Krátké intervaly mezi splátkami a hrazení nižších částek méně zatěžují klienta, jsou ale náročnější pro finančníka, administrující vysoké množství informací. MyElen.com , foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,630 23,750
USD 21,800 21,980
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články