Rada EU bude jednat o odpadech a ochraně klimatu

28. 6. 2007 – 11:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rada EU bude jednat o odpadech a ochraně klimatu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pro Českou republiku je velmi důležité jednání o odpadové směrnici. Ministr Bursík bude prosazovat, aby spalování komunálního odpadu ve spalovnách bylo považováno za odstraňování odpadu, nikoliv za jeho využití.

Rámcová směrnice o odpadech či další postup Evropské unie v ochraně klimatu budou patřit k hlavním bodům jednání Rady EU pro životní prostředí, která se schází ve čtvrtek v Lucemburku. Českou delegaci na jednání povede ministr životního prostředí Martin Bursík. ČR přitom vychází z rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2000, podle kterého je směrodatný hlavní účel operace. Pokud je spalovna primárně určena k odstraňování odpadu, nemůže být zároveň zařízením k jeho využití, i když je vznikající teplo následně využito. Evropská legislativa nyní umožňuje zakázat dovoz odpadů za účelem jejich odstraňování. Formální změna klasifikace spaloven na zařízení k využití by znemožnila členským zemím omezovat dovozy odpadů do spaloven. Ze zemí s dražším systémem by se tak odpady volně přesouvaly do zemí, kde v danou chvíli vyjde spálení odpadů nejlevněji. A to bez ohledu na vzdálenost a negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Tím by došlo k nepřijatelnému porušení základního pravidla evropské odpadové politiky – principu blízkosti a soběstačnosti, který říká, že s odpady má být nakládáno co nejblíže místu jejich vzniku. Takový nekontrolovaný dovoz odpadů považuje ČR za nepřijatelný, za přijatelný a užitečný pokládá pouze přeshraniční obchod s vytříděnými surovinami k recyklaci. Podobnou pozici sdílí například Rakousko, Dánsko, Itálie nebo Slovensko. „Snažíme se pro náš postoj zajistit podporu co nejvíce členských států. Naším cílem je přinejmenším zajištění možnosti regulovat dovozy odpadů do spaloven komunálního odpadu,“ říká Martin Bursík. Ministři se budou zabývat také sdělením Evropské komise k postupnému snižování emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových vozů. Česká vláda podporuje přijetí závazného limitu emisí CO2 z automobilů ve výši 120 g CO2/km jako obecného limitu, který bude respektovat modelovou strukturu vozidel od jednotlivých výrobců. Přičemž snížení emisí na 130 g CO2/km by měli výrobci aut zajistit technickými opatřeními, např. kvalitou motoru či designu vozů, dalších 10 g CO2/km je možné zajistit jinými cestami – například zvyšováním podílu alternativních paliv, vhodným designem pneumatik, zlepšováním plynulosti provozu především ve městech, apod. Tématem jednání bude i revize evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů i návrh, aby se do toho systému začlenily emise skleníkových plynů z letecké dopravy. Ministři životního prostředí EU-27 projednají také návrh nařízení o zákazu vývozu kovové rtuti či návrh směrnice o normách pro kvalitu vod. Hovořit budou také o revizi 6. environmentálního akčního plánu ES.

Kurzy

Kurzovní lístek: 31.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,530 23,650
USD 21,610 21,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články