Rada pro výzkum a vývoj: Více peněz musí do vědy přijít z průmyslu

14. 1. 2008 – 10:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rada pro výzkum a vývoj: Více peněz musí do vědy přijít z průmyslu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Materiál Rady připravuje reformu pro větší zapojení průmyslu do výzkumu. Text bude začátkem března předložen vládě ke schválení.

Premiér Mirek Topolánek, předseda Rady pro výzkum a vývoj po zasedání Rady v pátek konstatoval, že zasedání tohoto grémia se shodlo na stejných závěrech jako účastníci Inovačního fóra. Jednoznačným závěrem obou je, že vysoké školy a výzkumné instituce musí na vědu získat více peněz od průmyslu. Předseda vlády na tiskové konferenci po skončení jednání Rady pro výzkum a vývoj uvedl, že jestliže víme, že máme odstranit různé bariéry v různých sférách našeho života, jako je zdravotnictví, sociální systém, bezpečnost občanů, tak právě stejným způsobem musí dojít k reformě v systému vědy a výzkumu. „Je to prostředek rozvoje České republiky“, řekl mimo jiné premiér a dodal: „Věda dělá z peněz znalosti a inovace dělají ze znalostí peníze“. Kritizoval dále ve svém vystoupení skutečnost, že český výzkum je rozdrobený a podporuje se průměrnost na úkor excelentnosti. Reforma schválená vládní Radou pro výzkum a vývoj má podle předsedy vlády směřovat ke zjednodušení podpory vědy. „Česká republika může obstát v celosvětové, globalizované soutěži jen s dobře fungujícím trojúhelníkem "výzkum – vzdělávání – inovace ", tak jak to činí všechny úspěšné země. Tyto tři oblasti, tři skupiny aktivit, musí být každá sama o sobě dobře strukturována, na každé z nich se musí podílet veřejný sektor i sektor soukromý, vzájemné vazby tří oblastí musí být zbaveny formálností a bariér omezujících efektivnost systému jako celku,“ uvádí se mimo jiné v materiálu ze zasedání Rady. Páteční zasedání Rady určilo podle slov jejího sekretáře Marka Blažky celkem 84 konkrétních opatření, která se dají shrnout do sedmi cílů reformy podpory vědy: 1) zjednodušit podporu výzkumu a vývoje; 2) snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj, zjednodušit administrativu; 3) podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace; 4) podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkumu a vývoje , založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů.; 5) zavést pružnější organizační strukturu veřejného výzkumu; 6) zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace; 7) intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Miroslava Kopicová, první místopředsedkyně Rady uvedla, že předložený materiál byl jednohlasně přítomnými schválen. Místopředsedkyně zdůraznila, že se nejedná o kosmetické změny, ale podklady, které mají přinést konkrétní výsledky pro vyšší zapojení průmyslu do výzkumu. Podklady Rady budou 8. března 2008 předloženy vládě ke schválení pro přípravu „paragrafovaného“ znění, které by mělo za rok vejít v platnost. Dnes Radou schválené změny povedou mimo jiné k tomu, že nyní bude kapitol pouze deset. Výzkumná pracoviště budou dostávat peníze podle výsledků, kterých dosáhly za posledních pět let. Peníze na výzkum a vývoj dosud plynuly z 22 rozpočtových kapitol a projektům předcházely složité žádosti o přidělení grantů. Materiál rady pro výzkum a vývoj nazvaný Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR projednaný na 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. ledna 2008.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články