Rádce: jak založit živnost

21. 3. 2007 – 10:24 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rádce: jak založit živnost
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Již dlouho jsem se chystal prověřit zda je opravdu tak složité zřídit si živnost. Nyní nastala doba, kdy i já jsem potřeboval živnostenská oprávnění a tak jsem spojil užitečné s potřebným. Nutno podotknout, že jsem živnostenská oprávnění vyřizoval na živnostenském úřadě v Teplicích, kde mám formálně trvalé bydliště.

V první fázi jsem si zaběhl na Magistrát do podatelny abych se informoval kde a jak postupovat. Celkem příjemná slečna mi oznámila, že nejlepší bude zajít si v úřední den (PO, ST) přímo na živnostenstký odbor hned naproti kde mi se vším pomohou. Piznám se, že jsem naivně přišel na úřad v úterý a čekal že dnes jsou úřední dny všechny. Na obranu úřadu musím uznat, že některé dny musí ony úřednice také běhat po kontrolách a trend je přeci snižovat počet úředníků. Využil jsem alespoň nabídky slečny na podatelně a vzal si formuláře abych si je mohl vyplnit. Ouvej.. Byť se nepovažuji za nějak negramotného, nebyl jsem si u 80% políček jist, co tam vlastně vyplnit a tak to radši nechám na ten úřední den. Je pondělí a já v 8:00 dorážím na Magistrát Teplice živnostenský odbor s tím, že mám pekelně zabitej den lítáním po různých úřadech. První překvapení bylo, že jsem kromě jedné paní vyplňující tiskopis byl jediný a hned jsem šel na řadu. Druhé překvapení pro mě bylo, že jsem dle paní úřednice měl vlastně všechno správně vyplněné (jméno, adresa) a ten zbytek se mě buď netýká, nebo jsme jej společně dovyplnili – velmi ochotnmá úřednice! Aby toho nebylo málo, třetím šokem pro mě bylo to, že už nikam nemusím a oni za mě vše vyřídí, výpis z rejstříku trestů, FU, pojišťovnu, sociální pojištění.. No a teď už chybí ten čtvrtý a snad poslední šok, že mi živnostenské listy pošlou do vlatsních rukou domů, nebo do kanceláře abych znovu na úřad nemusel.. Je právě 8,15 já už jen platím pár tisícovek za všechna oprávnění, která potřebuji a přemýšlím co se zbytkem dne, když jsem si na úřady zarezervoval pro jistotu celý den. Co je třeba k žádosti bez odborné způsobilosti, s provozovnou: Podmínky získání oprávnění: 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Předložení dokladů: průkaz totožnosti, výpis z Rejstříku trestů (není nezbytné — úřad si může vyžádat sám – doporučuji!), doklad o zaplacení správního poplatku za vydání živnostenského listu (1 000,— Kč) na místě v pokladně Vyplnění Jednotného registračního formuláře (JRF) pro fyzické osoby – nnestresujte se, na úřadě vám určitě rádi poradí U některých odborných živností doklad o odborné způsobilosti (např. výuční list v oboru a doklad o vykonání tříleté praxe, nebo doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, apod.) Jakou živnost (živnosti) máte zájem provozovat doporučuji vytipovat předem Seznam živností volných Ještě nějaké otázky? Kde mohu ohlásit živnost – na jaký živnostenský úřad? Místní příslušnost k živnostenského úřadu se řídí u fyzické osoby dle místa trvalého bydliště, u právnické osoby , dle sídla. Mohu mít i více živnostenských listů ? Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich platné živnostenské oprávnění. Mám zájem podnikat, na jaký živnostenský úřad se mám obrátit ? Na místně příslušný živnostenský úřad, dle trvalého bydliště u fyzické osoby, u právnické osoby dle sídla společnosti. Nemám dostatečné odborné vzdělání pro svoji živnost, mohu tento nedostatek nějak nahradit ? Pokud nemůžete doložit jiné doklady osvědčující odbornou způsobilost, lze toto nahradit dokladem o vykonání předepsané praxe v oboru, živnost lze také provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Je možné mít živnostenský list i když jsem zaměstnán? Vedle závislé činnosti lze samozřejmě i podnikat a mít příjmy z podnikatelské činnosti. Jedná se o souběh zaměstnání a podnikání.Doporučuji však nejprve ověřit, zda vnitřními předpisy Vašeho zaměstnavatele zda není podnikání zaměstnanců nějakým způsobem omezeno, abyste předešel zbytečným komplikacím. Mohu jako místo podnikání mít uvedenu adresu svého bydliště? Ano, nezapomínejte však, že místo podnikání slouží i jako doručovací adresa, kde podnikatel odebírá úřední zásilky. Živnostenskému odboru nemusíte v tomto případě dokládat právní vztah k objektu, jak ukládá živnostenský zákon. Mohu živnostenský úřad požádat o zajištění dokladů o bezdlužnosti vůči FÚ, OSSZ a dále o výpis z rejstříku trestů při žádosti o vydání živnostenského listu? Ano, živnostenské úřady jsou centrálním registračním místem, kdy při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, můžete jak požádat o zajištění požadovaných dokladů tak provést vedle vlastního ohlášení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Podnikateli přitom postačí jediný formulář.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články