Reforma vysokoškolského vzdělávání v Evropě

11. 5. 2007 – 4:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Reforma vysokoškolského vzdělávání v Evropě
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ve dnech 17. a 18. května se v Londýně setkají ministři odpovědní za vysokoškolské vzdělávání ze 45 evropských zemí, aby prodiskutovali pokrok, kterého bylo dosaženo v Boloňském procesu, jehož cílem je vybudovat do roku 2010 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání.

Hlavní boloňské reformy se zaměřují na: strukturu studia založenou na třech cyklech (bakalářský, magisterský, doktorský); zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání; uznávání kvalifikací a délky studia. Toto reformní úsilí vytváří ve svém celku nové příležitosti pro univerzity a studenty. Vytvoření nového registru evropských agentur zajišťujících kvalitu vysokoškolského vzdělávání pomůže zviditelnit evropské vysokoškolské vzdělávání a zvýší důvěru v jeho instituce a programy v Evropě i ve světě. Komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež, Ján Figeľ, řekl ve svém komentáři k nadcházejícímu londýnskému setkání ministrů: „Boloňské reformy jsou důležité, ale Evropa by nyní měla směřovat ještě dál – univerzity by měly také modernizovat obsah svých učebních osnov, vytvářet virtuální vysokoškolské areály a reformovat své řízení. Měly by rovněž profesionalizovat svou správu, diverzifikovat své financování a otevřít se novým typům studentů, podnikům i společnosti jako celku, v Evropě i mimo ni. Jednotlivé země by měly modernizovat své systémy vysokoškolského vzdělávání ve všech oblastech – vzdělávání, výzkumu a inovacích – aby se staly ucelenějšími, pružnějšími a schopnými lépe reagovat na potřeby společnosti. Tyto kroky by významně přispěly k dosažení cílů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a také Evropského výzkumného prostoru.“ Podle průzkumu Eurobarometru provedeného nedávno mezi vysokoškolskými učiteli souhlasí velká většina z nich s tím, že by se jejich instituce měly otevřít dospělým studentům. Průzkum také ukázal širokou podporu reformy vysokoškolského vzdělávání. Většina univerzitních učitelů má pocit, že jejich instituce potřebují větší samostatnost a lepší vnitřní řízení. Věří, že partnerství s podniky a konkurence mezi institucemi univerzity posílí a že soukromé financování a školné jsou přijatelným zdrojem dodatečných příjmů. Převážná část z nich uznala potřebu evropských norem kvality a evropských známek kvality a většina se domnívá, že mobilita studentů by se měla stát povinnou součástí studijních programů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články