REWE musí odprodat čtyři prodejny

25. 8. 2008 – 14:16 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

REWE musí odprodat čtyři prodejny
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzavřel případ koupě maloobchodních prodejen PLUS – DISCOUNT spol. s r.o. ze strany společnosti REWE Zentralfinanz eG.

Spojení bylo povoleno za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Rozhodnutí, které bylo vydáno 22. srpna 2008, již nabylo právní moci. ÚOHS začal fúzi posuzovat poté, co mu ji, jakožto příhodněji postavenému, předala dle komunitárního práva Evropská komise. Společnost REWE Zentralfinanz a její dceřiná společnost REWE International jsou součástí skupiny subjektů náležejících do skupiny REWE činné v řadě členských států EU v oblasti maloobchodu, velkoobchodu se zbožím denní potřeby a v oblasti cestovního ruchu. Na území České republiky je skupina REWE přítomna prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen BILLA a Delvita (celkem 181 prodejen) a sítě diskontních prodejen Penny (celkem 171 prodejen). Nabývaná společnost PLUS, která náleží v době před spojením do skupiny Tengelmann, provozuje v ČR síť diskontních prodejen Plus (celkem 146 prodejen). Spojením vzniklý subjekt zaujme postavení druhého nejsilnějšího soutěžitele na celonárodním trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby za skupinou Schwarz a před společnostmi Ahold a Tesco. ÚOHS proto provedl rozsáhlou analýzu lokálních trhů. Z výsledků šetření vyplynul závěr, že by posuzované spojení vedlo k vysoké koncentraci na lokálních maloobchodních trzích na území čtyř okresů. Takto silné postavení by umožnilo skupině REWE chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích a odběratelích. Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže účastník řízení předložil návrh strukturálních závazků. Dle jejich přijatého znění je společnost REWE povinna odprodat na problematických trzích vždy jednu prodejnu ze svého portfolia. Na ostatních lokálních trzích obavy z narušení hospodářské soutěže nevznikly. Spojení bylo možno povolit již v první fázi řízení, neboť účastník řízení navrhl závazky, které Úřad považuje za dostačující pro odstranění zjištěných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže. Při splnění těchto závazků bude na dotčených lokálních trzích maloobchodního prodeje zachována účinná hospodářská soutěž.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,440
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články