Rodiny s dětmi budou mít více výhod, otcovská a miniškolky

20. 11. 2008 – 0:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rodiny s dětmi budou mít více výhod, otcovská a miniškolky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

19. listopadu 2008 schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem „Prorodinný balíček“, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi.

Otcovská dovolená Účelem je podpora aktivního otcovství. Otec může dočasně přerušit výkon své výdělečné činnosti, aby mohl společně s matkou dítěte pečovat o novorozené dítě. Po dobu této péče mu bude poskytována výše uvedená nová dávka nemocenského pojištění. Přijetím tohoto opatření se v zásadě vytváří stav odpovídající zavedení otcovské dovolené tak, jak funguje v řadě evropských zemí. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by otcovská měla přijít státní pokladnu na 300 – 400 milionů korun ročně. Navíc by stát vybral o 140 – 160 mil. korun méně na sociálním pojištění a 60 – 80 mil. korun na zdravotním pojištění. Více času s rodinou Nový zákon umožňuje jedné rodině hlídat i jiné nežli vlastní děti. Takový žadatel však musí splňovat minimální nutné podmínky, na jejichž základě bude zapsán do evidence poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci. Hlídající osoba musí mít minimálně jedno vlastní dítě ve věku do 7mi let a může mít v současné péči nejvýše 4 děti do 7 let věku, do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti poskytovatele ve věku do 7 let věku. Nejsou však stanoveny žádné speciální požadavky na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péče poskytována.= Zájemce je oprávněn přijmout za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci limitovanou úplatu – maximálně 5 000 Kč za 1 svěřené dítě a je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob. Celkový čistý příjem za poskytování péče může činit až 15 000 Kč měsíčně. Přitom mu však zůstává nárok na rodičovský příspěvek. Miniškolka Další možností v rozšíření nabídky péče o děti pro zaměstnané rodiče, kteří preferují individuální péči, nebo v daném místě není jiná služba k dispozici, jsou miniškolky . Tato služba bude poskytována nejčastěji zaměstnavatelem na pracovišti rodiče nebo neziskovými subjekty, obcemi, kraji a církevními právnickými osobami. Daňové výhody pro zaměstnavatele Zákon o daních z příjmu bude novelizován tak, aby mezi daňově uznatelné náklady pro zaměstnavatele byly zařazeny také výdaje na zajištění péče o děti zaměstnanců, tj. výdaje na provoz. • vlastních zdravotnických zařízení – jeslí, • provozoven pro výchovu a vzdělávání, • miniškolek, • příspěvků zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele. .= Očekávané náklady v souvislosti s daňovými úlevami pro zaměstnavatele budou kompenzovány zapojením rodičů, především matek s dětmi, na trhu práce coby daňových poplatníků a plátců sociálního a zdravotního pojištění.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,550 23,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články